Przyszłość miejsc pracy w cyfrowym świecie: chmura, chmura, chmura

Wyzwaniem obecnej doby jest sprostanie oczekiwaniom ekonomicznym biznesu i jednocześnie zbudowanie takiej organizacji pracy, która ten biznes  rozwija i udoskonala. Kluczem są tu technologia oraz techniczne warunki pracy. Obecnie tylko chmura daje możliwość stworzenia zintegrowanego modelu pracy.

Nowoczesnym rozwiązaniem chmurowym w Polsce pochodzącym od globalnego dostawcy jest Chmura Krajowa. To zlokalizowany w Polsce i przeznaczony dla polskich użytkowników hub technologiczny dostarczający komplet rozwiązań chmury publicznej, hybrydowej i prywatnej.

Podstawą procesu inwestycji  technologicznych jest zwiększenie przychodów dające zwrot z nakładów czyli opłacalność. Nowe systemy pracy w chmurze przejmują  zarówno dane, jak i narzędzia obsługi, czyli aplikacje. Rozwój technologii wymusza zmianę i antycypuje nowe potrzeby pracowników. Główną potrzebą staje się niezakłócony, stały dostęp do systemu informatycznego firmy limitowany stanowiskiem, potrzebami pracownika i uprawnieniami dostępu.

Raport firmy F5 State of Application Services 2020 wskazuje, że 60 proc. ankietowanych podmiotów z branży finansowej ocenia, że ​​platformy chmur publicznych w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat będą miały status rozwiązania strategicznego. Na podobne pytanie w 2019 jedynie 49% badanych firm odpowiedziało pozytywnie.

Raport F5 State of Application Strategy 2021: AI/SI, multicloud i telemetria

Wzrost znaczenia chmury wynika z tego, że aż 84% organizacji usług finansowych realizuje swoje plany digitalizacyjne, a 75% firm jako kluczowe wskazuje przyspieszenie wdrażania nowych produktów i usług. Adaptacja chmury rośnie mimo obaw o kwestie bezpieczeństwa. Nie sposób pominąć różnic w modelowaniu stanowisk pracy. Chmura jest środowiskiem doskonale nadającym się do wszystkich modeli pracy: tradycyjnego, zdalnego oraz hybrydowego.  Rozwiązania chmurowe umożliwiają wykonywanie pracy z dowolnego miejsca i sprzętu z dostępem do internetu, optymalizują komunikację między zespołami oraz przyspieszają wewnętrzne procesy.

Co daje chmura pracownikom

Jeszcze nie tak dawno przed zmiana technologiczną pracownik był otoczony szeregiem urządzeń, które wspomagały jego zadania. Telefon, telefax, stacjonarny komputer z dyskiem będącym podręcznym magazynem danych były podstawowym wyposażeniem. Obecnie najważniejszy jest  stały dostęp do danych firmy, narzędzia umożliwiające ich obróbkę i wykorzystanie w dalszych procesach. Kolejnym poziomem pracy jest obecnie niezakłócona komunikacja pozioma czyli w danej komórce biznesowej oraz pionowa w całej firmie polegająca na stałym dostępnie dla uprawnionych.

Prawidłowa komunikacja na danych to współdzielenie dokumentów i danych biznesowych, co w połączeniu z obrotem gospodarczym generuje przychody firmy. Proces nowoczesnej pracy polega na tym, że pracownik może w każdej chwili i na każdym etapie procesu biznesowego zareagować na zdarzenie. To umożliwia mu dostęp do danych praktycznie z dowolnego urządzenia i miejsca. Obecnie tylko rozwiązane chmurowe daje możliwość połączenia dostępu do danych i komunikacji cyfrowej wykorzystujące dowolne urządzenia.

Firma udostępniająca pracownikom środowisko Chmury Krajowej gwarantuje, że ich potrzeby związane z pracą będą stałe i płynne wraz z rozrastaniem się biznesu oraz uwzględnieniem zmian. Środowisko Chmury Krajowej uwzględnia też dynamikę ruchu pracowników, ich rozwój a także pozwala na stały transfer wiedzy i kompetencji pracowników.

Kolejnym warunkiem jakie musi spełniać nowoczesne stanowisko pracy jest bezpieczeństwo. Mówimy tu o bezpieczeństwie pracy na danych i bezpieczeństwie samego repozytorium, które jest najcenniejszym aktywem przedsiębiorstwa, po aktywnych kapitałach. Dlatego właśnie rozwiązanie Chmury Krajowej jest uniwersalnym środowiskiem pracy dla wszystkich poziomów firmy i w praktyce większości stanowisk.

Według badania EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”, 64% polskich firm w ramach transformacji cyfrowej wdrożyło rozwiązania chmurowe. W najbliższym czasie taki krok planuje wykonać 26% ankietowanych przedsiębiorstw.

Badanie EY wskazuje, że trzy najważniejsze motywy przeniesienia zasobów firmy do chmury to:

  • Poprawa komunikacji i współpracy – 54 proc.
  • Obniżenie kosztów – 34 proc.
  • Zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy – 31 proc

Badanie EY wskazuje, że 25% badanych podmiotów dostrzega poprzez wdrażanie chmury zwiększenie wydajności i produktywności pracowników. Jeżeli więc szukać rezerw rozwojowych firmy, to warto analizować korzyści rozwoju, jakie daje chmura końcowemu stanowisku pracy. Ważne jest, że każde stanowisko pracy, niezależnie czy jest to analityka finansowa, produkcja czy usługi medyczne, musi mieć stały dostęp do danych. 

Przeniesienie zarządzania i administracji narzędziami do obsługi danych (aplikacje w chmurze) daje niezakłócony dostęp do danych użytecznych biznesowo, które przesądzają o konkurencyjności firmy na rynku. To sprawia, że pracownik może bardziej skupić się na własnych zadaniach, a nie na obsłudze i administracji narzędzi pracy.

Jednym z ważniejszych elementów nowoczesnego stanowiska pracy jest współdzielenie plików (dokumentów) w czasie rzeczywistym. Procedura i aplikacje umożliwiające przeniesienie do środowiska chmury pracy nad jakimś dokumentem (np. raportem sprzedaży lub analizą stanów magazynowych) jest kluczowa dla wydajności oraz szybkości procesu. Zbędna komunikacja polegająca na dostarczaniu materiału innym zostaje usunięta przy zachowaniu dostępu do danych ex ante i pełnym bezpieczeństwie. Nie tworzy się fizycznych bibliotek korespondencji czy dokumentów i pokwitowań. W tym rozwiązaniu nie istnieje więc kosztowna czasowo procedura sprawdzania procesu dystrybucji informacji, która stale jest obecna w systemach przedsiębiorstwa: raport jest dostępnych dla wszystkich uprawnionych.

Badanie EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”: 64% polskich firm w chmurze

Bezpieczeństwo danych i dostępu

Praca na danych w chmurze przenosi również  większość problemów bezpieczeństwa poza przedsiębiorstwo oraz poza zasięg  odpowiedzialności pracownika. Stawarza to nową sytuację pracownika uwalniając od czasochłonnych procedur  bezpieczeństwa i wzmacniając możliwości realizacji celu głównego danego stawiska w firmie.

Przeniesienie zarządzania i administracji narzędziami do obsługi danych (aplikacje w chmurze) daje niezakłócony dostęp do danych użytecznych biznesowo czyli przesądza o konkurencyjności firmy na rynku. To sprawia, że pracownik może bardziej skupić się na własnych zadaniach, a nie na obsłudze i administracji narzędzi pracy. Wyniki analizy procedur bezpieczeństwa mają kluczowe znaczenie dla oceny standingu firmy ze strony  rynku. Kontrahenci preferują  współpracę z podmiotami pracującymi na sprawdzonych wzorcach i zapewniającymi  należytą ochronę danych. Bezpieczeństwo jest też jednym z głównych aspektów oceny firmy przez banki finansujące biznes.

Dzisiaj praca mobilna daje szansę na utrzymanie pracownika oraz z drugiej strony gwarantuje utrzymanie samego miejsca pracy. Warto uświadomić sobie, jak kluczową rolę pełni tu rozwiązanie chmurowe, które redukuje niezbędne wyposażenie pracownika do urządzenie komunikacyjnego – tabletu, smartfonu, notebooka czy dowolnej platformy technicznej oraz wydajnego łącza internetowego.

Chmura Krajowa daje możliwość wykorzystania własnych zasobów firmy korzystającej i  pracowników. Firma w sposób automatyczny wykorzystuje  zespołu Chmury Krajowej pracującego przy obsłudze chmury. Takie rozwiązanie daje przewagę kosztową i czasową. Procesy software development (tworzenia specyficznych aplikacji) są tworzone w samej chmurze, a nie w zasobach firmy. To również podwyższa bezpieczeństwo . W oparciu o model SaaS dostarcza oprogramowanie (aplikacje ISV) dostosowane do specyficznych wymagań użytkownika.

Nowoczesne stanowisko pracy jutro

W badaniu „Praca 2035” firmy Citrix oraz Oxford przeprowadzonym wśród ponad 500 przedstawicieli kadry zarządzającej i 1000 pracowników dużych korporacji i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii i Stanach Zjednoczonych jednymi z kluczowych wniosków są mówiące o powstaniu nowych miejsc pracy oraz elastyczności stanowisk pracy bazującej na technologii.

Badanie wskazuje m.in. , że technologia, która umożliwia łatwy dostęp do narzędzi i informacji, potrzebnych ludziom do pracy z dowolnej lokalizacji, będzie napędzać elastyczne modele pracy.

  • 67 procent kadry zarządzającej i pracowników (sektor pracy sprofesjonalizowanej) uważa, że model pracy funkcjonujący na platformie, który buduje wartość dodaną przez ułatwianie wymiany informacji i zasobów między poszczególnymi zespołami, grupami i osobami korzystającymi z cyfrowych technologii, zdominuje pracę w przyszłości.
  • 60 procent pracowników uważa, że w 2035 zatrudnieni na umowy stałe będą w zdecydowanej mniejszości.
  • 80 procent przedstawicieli kadry zarządzającej uważa, że platformy technologiczne zapewnią szybki dostęp „na żądanie” do specjalistów, potrzebnych im do „wzmocnienia” organizacji, szybkiego dostosowania się do zmian biznesowych czy nowych potrzeb klientów.

PRACA 2035: najnowsze badanie Citrix

Obecnie tylko środowisko chmurowe może połączyć  w tym samym czasie i miejscu stały dostęp do danych, współdzielenie wyników pracy oraz bezpieczeństwo i pracę w modelu tradycyjnym, hybrydowym czy odmiejscowionym.

Dane cytowane za źródłami wskazanymi w tekście