PRACA 2035: najnowsze badanie Citrix

Citrix przez rok badał globalne wzorce pracy i plany, by zrozumieć, jakim ulegnie ona zmianom i jaką rolę odegra w nich technologia. Jak wynika z danych, zebranych podczas badania PRACA 2035, dzięki elastycznym modelom pracy i inteligentnym rozwiązaniom, które eliminują złożoność i czynniki rozpraszające, pracownicy będą bardziej zaangażowani i efektywni.

Jaki będzie pracownik w 2035 roku i jak będzie wyglądało środowisko pracy w przyszłości? Jak technologia je ukształtuje? Aby się tego dowiedzieć, Citrix® połączył siły z futurystyczną firmą konsultingową Oxford Analytica i specjalizującą się w badaniach biznesowych firmą Coleman Parkes, by przeprowadzić badanie wśród ponad 500 przedstawicieli kadry zarządzającej i 1000 pracowników dużych korporacji i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Oto kluczowe wnioski:

Roboty nie zastąpią ludzi – ale uczynią nas mądrzejszymi i efektywniejszymi. Ponad trzy czwarte ankietowanych (77 proc.) uważa, że za piętnaście lat sztuczna inteligencja (AI) znacznie przyspieszy procesy decyzyjne i zwiększy wydajność pracowników.

Badanie Citrix: cyfryzacja beneficjentem pandemii

Powstaną nowe miejsca pracy – pojawią się nowe specjalizacje zawodowe i stanowiska w firmach,  wspierające miejsca pracy oparte na technologii i zmieniających się relacjach między ludźmi, a „maszynami”.
Oto profesje, które zdaniem respondentów pojawią się w przyszłości:

 • Trener robotów / AI (zdaniem 82 procent kadry zarządzającej/44 procent pracowników)
 • Menedżer wirtualnej rzeczywistości (79% liderów/36% pracowników)
 • Zaawansowany analityk danych (76 procent liderów/35 procent pracowników)
 • Menedżer ds. polityki prywatności i zaufania (68 procent liderów/30 procent pracowników)
 • Design thinker (56% liderów/27% pracowników)

Praca będzie bardziej elastyczna – technologia, która umożliwia łatwy dostęp do narzędzi i informacji, potrzebnych ludziom do pracy z dowolnej lokalizacji, będzie napędzać elastyczne modele pracy.

 • 67 procent profesjonalistów (kadry zarządzającej i pracowników) uważa, że model pracy funkcjonujący na bazie platformy, (który tworzy wartość dodaną przez ułatwianie wymiany informacji i zasobów między poszczególnymi zespołami, grupami i osobami korzystającymi z cyfrowych technologii), zdominuje pracę w przyszłości.
 • 60 procent pracowników uważa, że w 2035 zatrudnieni na umowy stałe będą w zdecydowanej mniejszości.
 • 80 procent przedstawicieli kadry zarządzającej uważa, że platformy technologiczne zapewnią szybki dostęp „na żądanie” do specjalistów, potrzebnych im do „wzmocnienia” organizacji, szybkiego dostosowania się do zmian biznesowych czy nowych potrzeb klientów.
 • z kolei 39 procent liderów sądzi, że w 2035 roku większość wykwalifikowanych specjalistów to osoby, które będą pracowały na zlecenie lub na żądanie, przy określonych projektach.

Przywództwo będzie miało nową twarz – ponad połowa ankietowanych (57 procent) uważa, że sztuczna inteligencja będzie podejmować większość decyzji biznesowych i potencjalnie wyeliminuje potrzebę zatrudniania rozbudowanych zespołów zarządzających średniego i wyższego szczebla.

 • 75 procent uważa, że większość organizacji będzie miała dział ds. sztucznej inteligencji, nadzorujący wszystkie obszary działalności firmy.
 • 69 procent uważa, że – w ramach partnerstwa człowiek-maszyna, – dyrektor generalny będzie współpracował z szefem AI (Chief of Artificial Intelligence).

PRACA 2035

Zwiększy się produktywność – technologia ściśle zintegrowana z człowiekiem będzie napędzać skokowe zmiany w produktywności. Pracownicy będą wspierani przez rozwiązania, które pozwolą im osiągać najlepsze wyniki. „AI-ngels” – cyfrowi asystenci sterowani przez sztuczną inteligencję – będą korzystać z danych osobowych i danych dotyczących miejsca pracy obowiązków służbowych, by pomóc pracownikom określić priorytety dla ich zadań i czas oraz wspomagać ich dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Będą przykładowo planować spotkania tak, by odbywały się one w najbardziej efektywnym dla pracowników czasie, w oparciu o analizę różnych czynników: od poziomu cukru we krwi uczestników, po ich samopoczucie w różnych porach dnia. W ich trakcie będzie możliwe monitorowanie poziomu koncentracji oraz wprowadzanie poprawek, by osiągnąć optymalne wyniki. Ponad połowa ankietowanych specjalistów (51%) uważa, że do 2035 r. technologia zapewni pracownikom, co najmniej dwukrotnie wyższą produktywność. Wśród rozwiązań, które ich zdaniem będą powszechne wymieniają:

 • AI, która przewiduje i wykonuje zadania w oparciu o ludzkie nawyki i preferencje
 • Osobistego asystenta AI
 • Oparte na sztucznej inteligencji cyfrowe dobre samopoczucie (digital wellness), zapewniające zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników
 • Technologie ‘ubieralne’ współpracujące z różnymi systemami
 • Okulary do rozszerzonej rzeczywistości
 • Połączone neuronowo technologie, kontrolujące różne urządzenia
 • Egzoszkielety usprawniające zadania, związane z wydajnością

Zaangażowanie pracowników wzrośnie – przejęcie przez technologię i sztuczną inteligencję czasochłonnych, powtarzalnych zadań spowoduje, że praca stanie się bardziej strategiczna, a pracownicy bardziej zaangażowani.

 • 83 procent specjalistów uważa, że do 2035 roku technologia zautomatyzuje zadania o niskiej wartości, umożliwiając pracownikom skupienie się na kluczowych zadaniach, za które de facto otrzymują wynagrodzenie.
 • 79 procent twierdzi, że będzie to istotny czynnik w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, stwarzający nowe możliwości ich rozwoju osobistego i kariery.

Wzrost innowacji – firmy będą więcej inwestować w technologię i sztuczną inteligencję, niż w kapitał ludzki. Zwiększy się ilość innowacji i nowych źródeł przychodów – szczególnie w małych organizacjach.

 • 90 procent osób decyzyjnych uważa, że w 2035 roku inwestycje w technologię AI będą największym motorem wzrostu ich organizacji.
 • 72 procent specjalistów uważa, że do 2030 roku sztuczna inteligencja będzie generować większe dochody dla ich organizacji niż tradycyjni pracownicy.
 • 63 procent specjalistów uważa, że technologia wyrówna szanse i zapewni przewagę małym firmom.