Badanie Citrix: cyfryzacja beneficjentem pandemii

Blisko trzy czwarte (72%) managerów IT sądzi, że szybkie przejście na model pracy w domu przyspieszyło cyfrową transformację w ich organizacji, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Citrix. Ponadto 44% z nich uważa, że sam proces migracji na model pracy zdalnej został przyspieszony o ponad rok.

75% managerów IT sądzi, że pracownicy pozostaną przy nowej formie pracy biurowej

Globalne badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 3700 managerów IT. Według niego firmy starają się sprostać nowej rzeczywistości, jaką jest masowa praca z domu i wyzwaniom związanym z jej bezpieczeństwem i wydajnością. Ze względu na fakt, iż trzy czwarte managerów IT uważa, że pracownicy będą chcieli pozostać przy takiej formie pracy, na firmy wywierana jest presja, by szybko ustanowić formalnym modelem działania.

„Dla wielu osób niemal z dnia na dzień biuro stało się cyfrową przestrzenią pracy, a nie fizycznym miejscem” – powiedział Krzysztof Rachwalski, Country Manager Citrix Polska. „Badanie pokazuje, że zespoły IT podjęły wyzwanie szybkiego umożliwienia masowej pracy z domu. Kolejnym zadaniem jest uczynienie z niej zrównoważonej i skutecznej metody działania w perspektywie długoterminowej, przy jednoczesnym rozpoczęciu ogromu prac polegających na przywracaniu pracowników do fizycznych lokalizacji. Zdarzenia ostatnich miesięcy z pewnością odcisną zmiany w otoczeniu biznesowym i przyspieszą powstanie hybrydowego środowiska pracy, jednak taka zmiana musi być płynna i bezpieczna.”

W miarę łagodzenia restrykcji i ponownego uruchamiania gospodarki apetyt na powrót do poprzedniego modelu pracy w biurze wydaje się być dość ograniczony. Ponad dwie trzecie managerów IT (69%) zgadza się z tezą, że dla większości pracowników praca z domu była dość łatwa, a 71% uważa, że dzięki odpowiednim technologiom efektywność współpracy nie różniła się niczym od jej tradycyjnej formy.

Badanie ukazuje, że zespoły IT wdrażają technologie ułatwiające długoterminową pracę z domu. W odpowiedzi na kryzys COVID-19, 62% managerów IT potwierdza, że ich działy rozważają redukcję fizycznej infrastruktury IT i przejście na model chmury, 42% spodziewa się wprowadzenia cyfrowych rozwiązań przestrzeni pracy, a 44% zainteresowanych jest usługami dostępnymi w chmurze publicznej.

Badanie Citrix: praca zdalna staje się normą

Jednak droga do masowej pracy zdalnej nie obyła się bez przeszkód. Mimo iż ponad dwie trzecie (68%) pracowników, z badanych organizacji pracuje w domu co najmniej jeden dzień w tygodniu, firmy miały  trudności z pełną migracją do tego modelu. Prawie połowa (48%) nie miała planu ciągłości działania, dedykowanego dla zdecydowanej większości pracowników, którzy byli upoważnieni do pracy zdalnej, a 61% potwierdziło, że taka zmiana modelu pracy stanowiła dla organizacji pewne wyzwanie. To odbiło się negatywnie na działach IT: ponad trzy czwarte (77%) doświadcza wysokiego poziomu stresu.

„Kryzys spowodował, że firmowe działy IT znalazły się w centrum uwagi” – mówi Krzysztof Rachwalski.
„Z badania jasno wynika, że ich reputacja i postrzeganie na tle innych działów uległo zmianie, gdyż infrastruktura IT i cyfrowe narzędzia do pracy stały się kluczowe dla biznesowej ciągłości działania. Jak pokazuje badanie ponad trzy czwarte managerów IT (77%) zgadza się, że IT jest obecnie postrzegane jako kluczowy dział w ich organizacji.”

Szybka zmiana modelu pracy wzbudziła pewne obawy i była przyczyną określonych wyzwań. Większa liczba osób pracujących z domu powoduje, że 70% managerów IT martwi się o bezpieczeństwo firmowych informacji, a ponad połowa (54%) potwierdza, że nastąpił gwałtowny wzrost liczby pracowników instalujących nieusankcjonowane przez organizację oprogramowanie. Również niektóre rozwiązania techniczne stwarzają problemy. Prawie jedna czwarta (23%) managerów IT twierdzi, że w ciągu ostatnich kilku tygodni to nagłe awarie wirtualnych sieci osobistych (VPN) były kluczowym problemem, z jakim borykały się ich działy.