Wolności prasy, publikacji i widowisk 2023

Wolności prasy, publikacji i widowisk, w tym akceptacji różnorodności poglądów oraz większej obecności dystansu, uśmiechu i refleksji w Polsce i w polskim życiu zawodowym oraz prywatnym życzy Cezary Tchorek-Helm ICL/MBA …

Raport KPMG: Taksonomia UE

Od 2022 roku przedsiębiorstwa w Europie są po raz pierwszy zobowiązane do uwzględnienia w swoich raportach niefinansowych ujawnień dotyczących kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do systematyki Taksonomii UE. 224 z 275 …