Wolności prasy, publikacji i widowisk 2023

Wolności prasy, publikacji i widowisk,

w tym akceptacji różnorodności poglądów oraz większej obecności dystansu, uśmiechu i refleksji

w Polsce i w polskim życiu zawodowym oraz prywatnym

życzy

Cezary Tchorek-Helm ICL/MBA

BRANDEN MAGAZINE Chief Executive Publisher