Badanie PMR: zrównoważony rozwój strategicznie coraz ważniejszy

Zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym priorytetem dla firm z sektora przemysłowego w Polsce.

Environmental technology concept. Sustainable development goals. SDGs.

Aż 70% respondentów twierdzi także, że wspieranie działań w obszarze sustainability może stanowić o przewadze konkurencyjnej na rynku – pokazuje badanie „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”, zrealizowane na zlecenie Dassault Systèmes przez firmę analityczną PMR.

Badanie potwierdziło, że firmy produkcyjne w Polsce coraz lepiej rozumieją powiązanie cyfryzacji przedsiębiorstwa z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Respondenci wskazali, że cyfryzacja procesów czy przenoszenie projektowania i opracowywania nowych produktów do wirtualnej rzeczywistości przekładają się na oszczędności dla firmy, mniejszą ilość zużytych zasobów, redukcję czasu pracy oraz sprzyjają środowisku.

Oto kluczowe wnioski z badania:

  • Prawie 70% firm uważa, że zrównoważony rozwój pełni bardzo ważną lub raczej ważną rolę w strategii polskich przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Aż 91% respondentów potwierdza wpływ procesu cyfryzacji na oszczędności energetyczne przedsiębiorstwa (32% – bardzo duży wpływ, 49% – średni wpływ). Zaledwie 9% respondentów nie widzi związku cyfryzacji z oszczędnościami w zużyciu energii.
  • Wskazując na wdrożone lub planowane inicjatywy oszczędzające zasoby w firmach, aż 75% respondentów wymieniło sprzęt o obniżonym zużyciu energii, 72% wskazało na ucyfrowienie procesów, a 69% firm zadeklarowało, że przeniosła projektowanie do systemów cyfrowych. Ponadto w połowie firm prototypowanie odbywa się w sposób cyfrowy z pominięciem fizycznych makiet.

Badanie, zatytułowane „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”, zostało przeprowadzone w Q2 2022 roku na próbie 100 średnich i dużych firm produkcyjnych w Polsce z sektorów Transport i Mobilność, Urządzenia Przemysłowe, Lotnictwo oraz Home & Lifestyle.

Bez potrzeby fizycznych prototypów

 Jednym z rozwiązań pozwalających wykorzystać potencjał wirtualnych bliźniaków jest platforma 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes. Platforma ta umożliwia użytkownikom wspólne modelowanie nowych produktów i procesów w wirtualnym świecie 3D, bez konieczności tworzenia fizycznych prototypów, które pochłaniają duże ilości zasobów naturalnych.

Dzięki doświadczeniom wirtualnych bliźniaków i narzędziom, takim jak rozwiązanie do oceny cyklu życia, dostępnym na platformie 3DEXPERIENCE, Dassault Systèmes oferuje nowe sposoby wczesnego określania wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i oceny decyzji przed ich wdrożeniem. Pomaga to obniżyć koszty operacyjne i rozwiązać największe wyzwania związane z dekarbonizacją w łańcuchach wartości, zrównoważoną produkcją, zużyciem energii i wody oraz wejściem na ścieżkę gospodarki cyrkularnej, oferującej radykalnie nowe podejście do business-as-usual. W przeciwieństwie do liniowego modelu „take-make-waste”, gospodarka cyrkularna reprezentuje nowe podejście systemowe dla firm, opierające się na trzech zasadach: eliminacji odpadów i zanieczyszczeń, utrzymaniu produktów i materiałów w użyciu oraz regeneracji systemów naturalnych.

W ramach badania „Transformacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce”, zespół PMR zbadał następujące obszary związane z transformacją organizacyjną: integracja cyfrowa, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważony rozwój oraz pracownicy przyszłości. Celem badania była diagnoza doświadczeń i znaczenia tych obszarów dla polskich przedsiębiorstw.

Źródło i prawa