Axis: 5 trendów technologicznych branży bezpieczeństwa w 2023

To, co ma największy wpływ na współczesną branżę bezpieczeństwa to nowe technologie, które rokrocznie przyjmują coraz to nowszy kształt. By móc przewidzieć, jak będzie wyglądała branża w najbliższych miesiącach, przyglądamy się pięciu najbardziej wyrazistym kierunkom rozwoju nowych technologii, które niewątpliwie będą miały wpływ na cały sektor.

Nikogo już nie zdziwi stwierdzenie, że technologia stała się wszechobecna w naszym życiu – prywatnym i zawodowym. Jest to wynik korzyści, jakie nowe technologie przynoszą przedsiębiorcom i obywatelom w zakresie świadczenia efektywniejszych, bezpieczniejszych i bardziej wydajnych usług. Stopień tej integracji jednakże staje się coraz bardziej dynamiczny, a postęp w rozwoju nowych technologii nieustannie przyspiesza.

Na wszystkie sektory technologii – w tym na branżę ochrony – wpływa także światowa sytuacja gospodarcza, makroekonomiczna i środowiskowa. To ona będzie w równym stopniu determinować jej przyszłość i to, w jaki sposób zostanie ona wykorzystana do budowania bezpieczniejszego, inteligentniejszego świata.

Zacznijmy jednak od 2023 roku – oto 5 trendów, które będą napędzać całą branżę bezpieczeństwa w najbliższym czasie.

  1. Od analityki do działania

Przez długi czas rozwiązania analityczne były wykorzystywane głównie do detekcji problemów. Teraz, wkraczamy w fazę dynamicznego podejmowania działań (nawet w czasie rzeczywistym) na podstawie pozyskanych danych analitycznych. Jest to poniekąd wynikiem wzrostu ilości danych generowanych przez aplikacje analityczne zainstalowane w kamerach monitoringu czy innych czujnikach bezpośrednio zintegrowanych z danym rozwiązaniem. Tak ogromna liczba danych nie jest możliwa do zinterpretowania i podjęcia działania przez człowieka, dlatego też to właśnie analityka ma za zadanie nie tylko analizować i wykrywać problematyczne obszary, ale również podejmować działanie. Tak więc, rozwiązanie to może wesprzeć bezpieczeństwo, ochronę i efektywność operacyjną. Od powiadamiania służb ratunkowych w czasie rzeczywistym, przez przekierowanie ruchu w miastach w celu rozładowania korków, aż po oszczędzanie energii w budynkach dzięki bardziej wydajnemu oświetleniu i ogrzewaniu — analityka zaleca, podpowiada, a nawet zaczyna podejmować działania, które wspierają operatorów.

„Ostatnie lata pokazały nam, że niczego nie można być pewnym. Dotyczy to także biznesu. W związku z tym przedsiębiorcy powinni być jeszcze bardziej uczuleni na zapobieganie ewentualnym problemom, np. na liniach produkcyjnych. Przestoje w zakładach przemysłowych i fabrykach mogą być bardzo kosztowne. Połączenie czujników i inteligentnej analityki może w porę zasygnalizować wystąpienie potencjalnego problemu i zasugerować, np. konserwację maszyn” – dodaje Konrad Badowski z Axis Communications.

  1. Architektura hybrydowa

Obecnie powszechnie przyjmuje się, że hybrydowa architektura technologiczna najlepiej sprawdza się w przypadku systemów bezpieczeństwa, łącząc serwery lokalne, obliczenia w chmurze i wydajne urządzenia brzegowe. Należy jednak pamiętać, że nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania i każdy przypadek należy rozważać oddzielnie. Niewątpliwie jednak inteligentny monitoring z analityką na brzegu sieci pozwala na jak najszybsze reagowanie na zdarzenia w czasie rzeczywistym. Podobnie jak urządzenia analizujące i przetwarzające ogromną ilość danych, do których niezbędna jest duża moc obliczeniowa – znajdująca się na lokalnych serwerach lub w chmurze. Oczywiście istnieją również wymagania — często określone przepisami, dotyczące prywatności i przechowywania danych, które różnią się w zależności od kraju i regionu. Mogą one zdefiniować różnicę między przechowywaniem danych w siedzibie firmy a korzystaniem z chmury. Faktem jest jednak to, że w dzisiejszych czasach zdecydowanie przestajemy przywiązywać się do jednej architektury, decydując się na połączenie kilku, zintegrowanych rozwiązań.

  1. Nacisk na bezpieczeństwo cybernetyczne

Cyberbezpieczeństwo nigdy nie było tak istotne, jak teraz. Statystyki są niestety alarmujące – według badań zleconych przez firmę Positive Technologies wśród organizacji przemysłowych, finansowych, czy IT, aż w 93% przypadków cyberprzestępcy są w stanie złamać zabezpieczenia i dostać się do lokalnych sieci firmowych. Taka sytuacja wymaga podjęcia konkretnych działań. Już teraz Komisja Europejska pracuje nad ustawą, która nałoży na producentów sprzętu i oprogramowania większe wymagania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa ich produktów, poprzez zminimalizowanie liczby luk w zabezpieczeniach w momencie wprowadzania na rynek oraz lepsze zarządzanie cyberbezpieczeństwem w całym cyklu życia produktów. Dotyczy to również sektora bezpieczeństwa i dozoru wizyjnego. Jak widać, jest to bardzo złożony temat i należy go postrzegać jako kilka powiązanych obszarów.

„W sektorze dozoru wideo środki bezpieczeństwa cybernetycznego, które zapewniają autentyczność i bezpieczeństwo danych podczas ich przechwytywania i przesyłania z kamery do chmury i serwera, będą miały zasadnicze znaczenie dla utrzymania zaufania do ich wartości. Będziemy świadkami bardziej proaktywnego podejścia dostawców technologii do identyfikowania luk w zabezpieczeniach, a programy „bug bounty” staną się coraz bardziej powszechne” – komentuje Konrad Badowski z Axis Communications.

  1. Kamery jako inteligentne czujniki sensoryczne

Kamery dozoru wizyjnego oprócz pełnienia swojej podstawowej funkcji, czyli zapewniania bezpieczeństwa, zaczynają coraz częściej stawać się inteligentnymi czujnikami, pozwalającymi na podejmowanie kluczowych decyzji strategicznych. Jakość przechwytywanych przez nie informacji wideo, w każdych warunkach, wzrasta z roku na rok od dziesięcioleci. Pozyskiwane przez nie ogromne ilości metadanych, pozwala na połączenie ich z innymi rozwiązaniami, które są w stanie monitorować m.in. temperaturę, hałas, jakość powietrza, poziom wody czy pogodę. Kamery zatem pozwolą tworzyć inteligentną siatkę sensoryczną umożliwiającą podejmowanie decyzji na podstawie twardych danych.

  1. Zwiększony nacisk na regulacje prawne

Wzrost znaczenia technologii i ich zastosowania w codziennym życiu niesie za sobą także potrzebę jej uregulowania. Zauważalne są zwiększone wysiłki np. Komisji Europejskiej, która pracuje nad ustawą dotyczącą sztucznej inteligencji. Są to jednak złożone zagadnienia, które są obiektem wielu dyskusji i rozważań, na temat proponowanych rozwiązań legislacyjnych. Niewątpliwie jednak niezależnie od tego, czy mówimy o bezpieczeństwie cybernetycznym, prywatności danych czy wpływu „wielkiej technologii” na zmieniający się świat, pewnym jest, że firmy technologiczne w coraz większym stopniu będą musiały zwracać uwagę na zmieniające się regulacje prawne. Może mieć to wpływ również na zwiększoną przejrzystość i etykę biznesu – co w branży bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie.

 

Instytut Kościuszki: raport „Systemowa odporność państwa w cyfrowej erze”

Źródło i prawa

Axis informacja prtasowa