Raport F5 State of Application Strategy 2021: AI/SI, multicloud i telemetria

Raport F5 State of Application Strategy 2021 podkreśla wpływ pandemii na przyśpieszenie transformacji cyfrowej na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie sztucznej inteligencji, telemetrii i wdrożeń w środowiskach wielochmurowych. Wysiłki organizacji podejmowane dla transformacji pogłębiają się i nabierają tempa – znajdziemy w analizie.

Wynika to z potrzeby poprawy łączności, zredukowania opóźnień, zapewnienia ochrony i zwiększenia zasięgu analityki opartej o dane. Analiza F5 wskazuje także zwiększone zainteresowanie chmurą, rozwiązaniami w formie usług (SaaS), przetwarzaniem na krawędzi sieci i technologiami ochrony oraz dostarczania aplikacji.

COVID znacznie przyśpieszył globalną transformację. Postęp, który w normalnych warunkach mógłby zająć dekadę, prześlizgnął się dosłownie w rok. Więcej organizacji niż kiedykolwiek dotąd zmodernizowało i wdrożyło aplikacje (oraz technologie wspierające ich ochronę i dostarczanie) bliżej użytkowników. Dodajmy do tego wykorzystanie przetwarzania brzegowego i mamy nieprawdopodobną przestrzeń biznesową dla aplikacji adaptacyjnych. Takich, które mogą się samodzielnie rozwijać, chronić i naprawiać bez względu na środowisko, w którym są dostarczane czy sposób ich użycia – mówi Ireneusz Wiśniewski, dyrektor zarządzający F5 Poland.

Raport reprezentuje ponad 1500 respondentów z całego świata z różnych branż, rozmiarów organizacji i ról zawodowych. Badanie skupiło się na decydentach IT, aby jak najlepiej podkreślić priorytety, obawy i oczekiwania osób najbardziej odpowiedzialnych za sprostanie najtrudniejszym wyzwaniom współczesnej gospodarki cyfrowej. Ich odpowiedzi razem tworzą obraz tego, jak organizacje rozwijają strategie aplikacji, żeby lepiej służyć potrzebom klientów. Tegoroczny raport został zmieniony na Raport o stanie strategii aplikacji (wcześniej nosił nazwę Raport o stanie usług aplikacji).

Trzykrotny wzrost dla adaptacji SI, dwukrotny dla modernizacji

Wskaźnik przyjęcia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które są wyznacznikiem późnego etapu transformacji cyfrowej, wzrósł r/r ponad trzykrotnie, do 56%. Co więcej, 57% respondentów przyśpieszyło ekspansję cyfrową – to 31% wzrost od zeszłego roku. Wskaźnik pokazuje, jak mocno skupiono się na automatyzacji procesów biznesowych, orkiestracji i digital workflow – poprzez łączenie różnych aplikacji (usług) celem tworzenia płynnych doświadczeń cyfrowych dla użytkowników. Ten sam cel jest także osiągany dzięki łączeniu interfejsów API.

Wzrok przykuwa także 133% wzrost r/r respondentów, którzy przyznają, że modernizują aplikacje wewnętrzne czy klienckie – obecnie jest to praktyka stosowana przez 77% przebadanego audytorium. Dwie-trzecie respondentów korzystało z co najmniej dwóch metod tworzenia nowoczesnych obciążeń (kombinacja tradycyjnych i nowoczesnych komponentów aplikacji, które powstały w wyniku modernizacji).

Inne, wybiegające w przyszłość spostrzeżenia raportu wskazują, że ponad połowa respondentów traktuje infrastrukturę jako kod. Organizacje wykorzystujące podobne podejście są dwa razy bardziej skłonne do częstszego wdrażania aplikacji, nawet gdy korzystają z automatyzacji. Są także cztery razy bardziej skłonne do pełnej automatyzacji pipeline’ów aplikacji oraz dwa razy bardziej prawdopodobne jest, że ponad połowa ich aplikacyjnego portfolio została wdrożona przy użyciu w pełni zautomatyzowanych potoków.

Trendy i zmiany w architekturze. 87% przebadanych będzie wykorzystywała aplikacje oraz architektury nowoczesne obok tradycyjnych (11% wzrost w stosunku do 2020 r) . Niemal połowa wszystkich organizacji, a 30% więcej r/r, twierdzi, że zarządza przynajmniej pięcioma różnymi architekturami. Prawie 50% przebadanych zgadza się, że pandemia była kluczowym czynnikiem w przyśpieszeniu ruchu do chmury i SaaS. Aż 68% hostuje w chmurze przynajmniej część ochrony aplikacyjnej i technologii dostarczania, które pełnią (wg. 80% badanych)  krytyczne role wspomagające obsługę klienta (doświadczenie użytkownika) i umowy SLA. Ochrona w modelu SaaS została określona jako główny cel strategiczny organizacji w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat. Jednocześnie organizacje przygotowują się do rozwiązania złożoności architektonicznej wynikającej z dodawania SaaS, rozwiązań brzegowych, utrzymania on-premises i środowisk wielochmurowych oraz modernizacji aplikacji.

F5 raportuje: phishing ma wzrost o 220% w szczycie pandemii

Przetwarzanie brzegowe będzie bardzo istotne w 2021 roku. 76% przebadanych zaimplementowało albo planuje właśnie wdrożenia na krawędzi. Jako główne czynniki implementacji wskazywane są poprawiona wydajność aplikacji i zbieranie danych analitycznych. Ponadto, 39% uważa, że przetwarzanie brzegowe będzie strategicznie ważne w nadchodzących latach, a 15% z nich już hostuje ochronę i dostarczanie aplikacji na brzegu sieci.

Ciekawym przypadkiem wykorzystania krawędzi są także kwestie zarządzania współczesnymi zasobami ludzkimi: 42% respondentów raportu będzie w pełni wspierać zdalną pracę w możliwej do przewidzenia przyszłości. Tylko 15% planuje powrót pracowników do biur.

Dane są, brakuje wiedzy i kompetencji w obszarze ich wykorzystania

  • Ponad 50% respondentów deklaruje, że już dysponuje narzędziami potrzebnymi do raportowania prawidłowego działania aplikacji krytycznych dla biznesu. Niemniej, alarmująco dużo – 95% z nich twierdzi, że brakuje im wiedzy, którą można czerpać z funkcjonujących u nich rozwiązań do monitorowania i analityki. Dane zbierane przez narzędzia organizacji są wykorzystywane głównie w rozwiązywaniu problemów, następnie do wstępnego ostrzegania przed problemami z wydajnością. Niepokojące jest, że jedynie 12% ankietowanych przekazuje te dane do jednostek biznesowych, a mniej niż 24% organizacji wykorzystuje dane i wiedzę do kontrolowania, znajdowania potencjalnych degradacji wydajności.
  • W przypadku monitorowania komponentów modernizujących aplikacje, 62% uczestników badania mierzy wydajność tylko w kategoriach czasu odpowiedzi.
  • Ponad 80% ankietowanych, świadomych konieczności poprawy, twierdzi, że dane i telemetria są „bardzo istotne” dla ich planów ochrony, a ponad 50% spodziewa się korzystnego wpływu sztucznej inteligencji na ten obszar.

Tylko organizacje posiadające odpowiednią kombinację wiedzy pochodzącej z danych i automatyzacji będą w stanie sortować przytłaczającą ilość danych, rozpoznawać zbliżające się problemy z dostępnością i wydajnością oraz działać wystarczająco szybko, aby im zapobiec. Do tego czasu, wiele z organizacji nie będzie w stanie w pełni wykorzystać swoich postępów w cyfrowej transformacji czy wygenerować niezbędnej prędkości dla biznesu napędzanego sztuczną inteligencją. Będzie to wymagało strategii aplikacyjnej, która zawiera ochronę aplikacyjną i rozwiązania technologii dostarczania, które podążają za aplikacjami, nawet gdy wdrożenia będą dokonywane w wielu środowiskach, coraz bliżej użytkownika i na krawędzi sieci – podsumowuje Ireneusz Wiśniewski.

Raport F5 State of Application Strategy 2021