Badanie EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”: 64% polskich firm w chmurze

Pandemia akceleratorem cyfrowej transformacji. Przewaga, konieczność, a może trudny do zdefiniowania proces? W jakim stopniu polskie przedsiębiorstwa są gotowe na technologiczne przyspieszenie?  Na te pytania stara się odpowiedzieć Badanie EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”.

64% polskich firm w ramach transformacji cyfrowej wdrożyło rozwiązania chmurowe. W ciągu najbliższych 12-18 miesięcy taki krok planuje wykonać 26% ankietowanych – wynika z badania EY Polska „Transformacja cyfrowa firm 2020”.

Oprócz poprawy komunikacji i współpracy (na które wskazało 54% badanych) istotnym argumentem za wdrożeniem rozwiązań chmurowych było obniżenie kosztów (34%), zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy, z kolei 29% ankietowanych kierowało się przy tej decyzji chęcią zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Rys.1. Najważniejsze motywy przeniesienia zasobów firmy do chmury

– Okres pandemii wiele firm zmotywował do wdrożenia rozwiązań chmurowych przede wszystkim dlatego, że dzięki temu możliwy był dostęp do zasobów firmy, a przez to niezakłócone prowadzenie działalności operacyjnej. To proces, który w ostatnich miesiącach zdecydowanie przyspieszył. Dotąd wielu przedsiębiorców obawiało się tego typu rozwiązań, pozostawiając większość procesów w tradycyjnej formie. Nie oznacza to jednak, że z jednym dniem przedsiębiorcy nabrali do chmury pewności i przekonania, że powinni tam przenieść zdecydowaną część albo nawet większość procesów. Nadal przyglądają się tym rozwiązaniom uważnie i w większości korzystają w nich w takim stopniu, w jakim jest to z ich perspektywy jedynie konieczne do prowadzenia działalności, nie doceniając przy tym jakie rozwiązania może ona zaoferować. Co ciekawe, blisko jeden na pięciu ankietowanych uważa, że wdrożenie chmury w jego przedsiębiorstwie nie jest  potrzebne – mówi Radosław Frańczak, Partner EY, CESA Consulting SAP Leader.

Badanie EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”

Wciąż barierą dla rozpowszechniania rozwiązań chmurowych w polskich przedsiębiorstwach pozostaje także brak zaufania, który deklaruje 29% firm. Wśród innych barier powstrzymujących przed wdrożeniem chmury znajdują się przede wszystkim wysokie koszty (24% wskazań), a 14% badanych uważa, że nie ma na rynku rozwiązań dostosowanych do potrzeb ich firmy. Dla 13% firm barierą jest opór ze strony zarządu a dla 9% – ze strony pracowników.

Rys.2. Główne bariery wstrzymujące firmy przed podjęciem decyzji o przeniesieniu danych do chmury

Jak więc będzie rysować się przyszłość rozwiązań chmurowych w firmach, skoro 73% ankietowanych dostrzega bariery we wprowadzaniu tego typu rozwiązań? Jedna trzecia firm, w ciągu najbliższych 18 miesięcy zechce pozostawić większość zasobów w tradycyjnej formie i tylko część utrzymywać w chmurze. Bez chmury zamierza funkcjonować niemal jedna na cztery firmy (24%). Połowa zasobów w chmurze, a połowa w formie tradycyjnej to z kolei podejście, które zamierza zastosować 23% badanych. Tylko 4% firm zamierza natomiast posiadać w chmurze całość swoich zasobów.

Rys.3. Wykorzystanie chmury w perspektywie najbliższych 18 miesięcy

Podstawowym celem badania było sprawdzenie potencjału transformacji cyfrowej w polskich spółkach i poznanie perspektywy ich kadry kierowniczej.  Przedstawiona w raporcie analiza wykazała, że choć dla wielu przedsiębiorstw powyższa ewolucja jest priorytetem, to firmy różni kierunek zmian, tempo działań, czy choćby interpretacja pojęcia Cyfrowej Transformacji.

Raport PwC Global Consumer Insights Survey 2020

Badanie EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”

Źródło