Whistleblowing czyli po polsku co?

System zgłaszania nieprawidłowości w organizacji, po angielsku nazywany „whistleblowing” – to jeden z elementów kultury organizacyjnej opartej na etyce i otwartej komunikacji

Obecnie obserwujemy rosnący poziom zrozumienia tego, że kultura organizacyjna nie opiera się jedynie na regulacjach, politykach, procesach i działaniach kontrolnych. Tak naprawdę fundamentem kultury wspierającej realizację strategii, misji i wizji przedsiębiorstwa są uczciwość, otwartość i zaufanie.

grafika-sygnalista-1

Wdrażane narzędzia i działania podejmowane na rzecz budowy standardów etycznych w organizacji powinny uwzględniać nie tylko wymogi regulacyjne, ale także specyfikę i uwarunkowania kulturowe, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo. Dlatego budowa efektywnego i praktycznego systemu informowania o nieprawidłowościach powinna uwzględniać pięć elementów, stanowiących jego podstawę.

grafika-sygnalista-3

5 elementów efektywnego systemu informowania o nieprawidłowościach

#1. Przykład i nadzór

#2. Człowiek

#3. Kodeksy i kanały

#4. Ocena i monitoring

#5. Ochrona i zaufanie

http://branden.biz/index.php/2017/04/05/raport-ey-25-proc-pracownikow-akceptuje-korupcje/