Whistleblowing czyli po polsku co?

System zgłaszania nieprawidłowości w organizacji, po angielsku nazywany „whistleblowing” – to jeden z elementów kultury organizacyjnej opartej na etyce i otwartej komunikacji Obecnie obserwujemy rosnący poziom zrozumienia tego, że kultura …