Badanie EY CEO Outlook Pulse Survey

W obliczu zwiększonej niepewności i gwałtownych zmian, prezesi firm stawiają na ich dalszy rozwój: 64% CEO planuje zwiększyć inwestycje kapitałowe, a ponad połowa ankietowanych (52%) planuje inwestycje M&A. Te ostatnie …

Badanie EY: Polacy nadal bojkotują towary z Rosji

Badanie EY – Future Consumer Index – wskazuje, że większość Polaków deklaruje dużą stanowczość w stosunku do wybierania produktów pochodzących z Rosji. Dotyczy to nie tylko samych artykułów, ale również …

Badanie EY: firmy z GPW efektywniejsze klimatyczne

Eksperci EY w ramach badania – Barometru Ujawnień Ryzyka Klimatycznego – przeanalizowali raporty roczne blisko 60 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod kątem ich zgodności z tzw. Rekomendacjami …

Wyniki badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony?

Wyniki badania EY – Czy polski biznes jest zrównoważony? – wskazują, że w zakresie zrównoważonego rozwoju (ZR) istnieje zauważalna różnica pomiędzy deklaracjami a realnymi działaniami. Pomimo, że 90% przedsiębiorstw twierdzi że ich …

Badanie EY 2021 NextWave Global Consumer Banking Survey

Neobank to dla 20% osób w wieku 25-34 lata podstawowa instytucja finansowa. Powstanie „super aplikacji” oraz oczekiwania dotyczące jak największej personalizacji usług wymuszają przyspieszenie procesu digitalizacji. Jednocześnie wiarygodność oraz relacje …

Raport EY: Cyfrowa hipoteka

Z raportu EY Cyfrowa hipoteka, że aż 76 proc. Polaków rozważało złożenie wniosku kredytowego w dwóch lub więcej bankach, ale 70 proc. finalnie złożyło dokumenty tylko w jednym miejscu. Klienci …

Raport z badania PwC CFO Compass Survey 2021

Jak zbudować funkcję finansową gotową na wyzwania nowej rzeczywistości? W dzisiejszej rzeczywistości strategia funkcji finansowej, skoncentrowanej na raportowaniu danych finansowych, głównie historycznych, których wartość dewaluuje wraz z upływem czasu, jest …