Cisco Broadband Survey 2023

Najnowsze badanie Cisco Broadband Survey 2023  wskazuje na nowe oczekiwania konsumentów, które zmieniają ekonomikę i obszary zastosowania Internetu. Z jednej strony nadal ważne są tradycyjne oczekiwania użytkowników Internetu dotyczące jego szybkości i niezawodności, przy rosnącym znaczeniu cyberbezpieczeństwa infrastruktury i usług chmurowych. Z drugiej strony, użytkownicy zaczynają przykładać coraz większą wagę do takich aspektów, jak możliwość wykorzystania posiadanych łączy do obsługi urządzeń w ramach Internetu Rzeczy, ale także do tego, jaki generują one ślad węglowy. Badanie przeprowadzono wśród pracujących użytkowników Internetu z 12 krajów regionu EMEA, w tym z Polski.

Metodyka badania 

Cisco Broadband Survey opiera się na odpowiedziach 22 tys. użytkowników Internetu z 12 państw: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Francji, Szwajcarii, Polski, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, RPA, Szwecji, ZEA i Holandii. Zostało ono zrealizowane w styczniu i lutym 2023 roku. Próba obejmowała respondentów z siedzibą w każdym regionie każdego kraju, którzy pracują w pełnym wymiarze czasu zdalnie, w pełnym wymiarze czasu w biurze lub hybrydowo. Sondaż został przeprowadzony przez niezależną firmę konsultingową Censuswide, która zatrudnia członków Stowarzyszenia Badań Rynkowych, opierającego się na zasadach ESOMAR.

Efektywna łączność, ale nie kosztem planety (i z uwzględnieniem kosztów życia)

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Cisco wynika, że użytkownicy coraz częściej biorą pod uwagę wpływ Internetu na środowisko. 65 proc. ogółu badanych przejmuje się jego śladem węglowym, przy czym największe zainteresowanie tą kwestią wykazują młodzi ludzie w wieku 18-24 lat (73 proc.). Odsetek Polaków, dla których kwestia ta ma znaczenie jest niższy i wynosi 53 proc.

Istnieje jednak szansa na bardziej ekologiczne jutro: 77 proc. osób (75 proc. z Polski) byłoby skłonnych zapłacić więcej za łącze szerokopasmowe o najniższym możliwym śladzie węglowym (pod warunkiem zachowania jakości łącza), z czego 27 proc. globalnie (18 proc. w Polsce) jest gotowa zapłacić o co najmniej 20 proc. więcej.

Potwierdza to szerszy trend rynkowy, wykazany w ankietach przeprowadzonych w 2019 r. przez firmę Nielsen i w 2022 r. przez Globescan, wskazujących na powszechną świadomość konsumentów na temat wpływu używanych przez nich produktów na środowisko oraz oczekiwania wobec firm dotyczące podjęcia przez nie działań minimalizujących ich negatywny wpływu na planetę.

Z drugiej strony, niemal połowa użytkowników z Polski wskazuje, że rosnące koszty życia miały wpływ na ich wydatki na Internet, choć wpływ ten był wyraźnie mniejszy niż w pozostałych krajach objętych badaniem. I tak, niemal 19% Polaków (vs. 21% ankietowanych w EMEA) zmieniła łącze na tańsze; 12% Polaków (vs. 14 % w EMEA) miało problemy z opłaceniem rachunków za Internet; 18% Polaków (vs. 23% w EMEA) nie było stać na wymianę łącza na szybsze, bezpieczniejsze i bardziej niezawodne, a 10% Polaków (vs. 16% w EMEA) anulowało subskrypcję usług streamingowych. 49% Polaków (vs. 37% w EMEA) stwierdziło natomiast, że rosnące koszty życia nie miały żadnego wpływu na ich wydatki związane z Internetem.

Bezpieczeństwo coraz ważniejsze

Równolegle z rosnącymi obawami o środowisko z jednej strony, a kosztami życia z drugiej, wzrost popularności pracy hybrydowej i zacieranie granic pomiędzy życiem zawodowym i osobistym pracowników niesie ze sobą nowe zagrożenia dla domowych łączy. Mimo iż większość użytkowników korzysta z nich także do pracy, to głównym sposobem ich zabezpieczenia pozostają hasła. Stosuje je ponad połowa ankietowanych z całego regionu EMEA (53 proc.). W Polsce ten odsetek sięga 61 proc.

Z drugiej strony, zaledwie jedna czwarta ankietowanych włącza zaporę sieciową routera. Tyle samo osób sprawdza dostępność aktualizacji swojego sprzętu i oprogramowania – tutaj nieco lepiej od średniej dla EMEA wypadają Polacy, robi tak 1/3 ankietowanych. To wciąż niewiele, zwłaszcza w zestawieniu z wcześniejszymi badaniami Cisco, które wykazały, że 55% polskich użytkowników Internetu martwi się, że cyberprzestępcy zhakują ich urządzenia.

Chęć posiadania szybszego łącza jest głównym czynnikiem dla 40 proc. osób planujących modernizację usługi internetowej w ciągu najbliższego roku (44 proc. w przypadku ankietowanych z Polski).  Bezpieczeństwo to kolejny najważniejszy aspekt. 38 proc. użytkowników Internetu z regionu EMEA, planujących modernizację swoich usług internetowych w ciągu najbliższego roku weźmie pod uwagę poziom bezpieczeństwa przy wyborze łącza szerokopasmowego. W Polsce na ten aspekt wskazało 43 proc. osób.

Badanie Cisco: odporność na cyberataki najważniejsza

Coraz większa cyfryzacja naszego życia

Ponieważ liczba urządzeń IoT online rośnie z miliardów do bilionów, rośnie również zapotrzebowanie na przepustowość i moc obliczeniową do analizy wszystkich wytwarzanych przez nie danych. Według badania Cisco Broadband Survey nic nie wskazuje na spowolnienie tego trendu. Konsumenci akceptują zmianę w kierunku inteligentniejszego, cyfrowego życia. Ponad połowa ankietowanych konsumentów wyraziła pozytywne opinie na temat nowych sposobów łączenia ich domów i życia z Internetem, takich jak inteligentne urządzenia AGD, smartwatche, inteligentne systemy oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia czy urządzenia zarządzające zużyciem energii lub wody.

Źródło i prawa

Cisco Broadband Survey 2023