Nokia i EY – Metaverse at work report 2023

Firmy, które wdrożyły już przemysłowe rozwiązania metaverse, odnotowują więcej zgłaszanych korzyści niż te, które wciąż znajdują się w fazie planowania. Jak wynika z badania opublikowanego dziś przez Nokię i EY, dotyczy to w szczególności redukcji wydatków kapitałowych (15%), zrównoważonego rozwoju (10%) i poprawy bezpieczeństwa (9%).

Badanie Metaverse at Work, w którym wzięło udział 860 liderów biznesowych z sześciu krajów, pokazuje, że szczególnie w przypadku metawersum przemysłowego oczekuje się, że spełni ono oczekiwania, a nawet je przekroczy.

The metaverse at work research key highlights |Nokia

Wyniki badania pokazują, że firmy wierzą w moc metaverse i że technologia ta zostanie już z nami na stałe. Tylko 2% respondentów postrzega metawersum jako modne słowo lub fanaberię, podczas gdy 58% firm już je wdrożyło lub pilotowało co najmniej jeden przypadek użycia związany z metaverse. Prawie wszyscy (94%) z tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli swojej podróży do metawersum, planują to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat.

Przedsiębiorstwa twierdzą również, że metawersum przemysłowe tworzy znaczną wartość biznesową. Średnio 80% tych, którzy już wdrożyli przypadki jego użycia, uważa, że będą one miały znaczący lub wręcz przełomowy wpływ na sposób prowadzenia działalności. Niemal wszyscy (96%) respondenci dostrzegają, że łącząc fizyczne i wirtualne przypadki użycia, metaverse zapewnia dodatkowe innowacyjne możliwości, które pozwolą im przyspieszyć wdrażanie i monetyzację Przemysłu 4.0 w ich działalności.

Pod względem geograficznym, Stany Zjednoczone (65%), Wielka Brytania (64%) i Brazylia (63%) są obecnie liderami, jeśli chodzi o wdrożenie lub pilotaż co najmniej jednego przypadku użycia metaverse przemysłowego lub korporacyjnego. Średnia w Niemczech wyniosła 53%, podczas gdy region Azji i Pacyfiku jest pod tym względem mniej zaawansowany (Japonia, 49%; Korea Południowa, 49%).

Zapytane o przypadki użycia, które według nich przyniosą największą wartość transformacyjną, przedsiębiorstwa dostrzegły największy potencjał w wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości do szkoleń w celu wdrażania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, podczas gdy trzy z czterech badanych branż wybrały wykorzystanie wirtualnych badań i rozwoju w celu ulepszenia projektowania produktów i procesów.

Wdrażając przypadki użycia metaverse, firmy wyraźnie doceniają potrzebę posiadania odpowiedniej infrastruktury i solidnych możliwości analitycznych. Respondenci przywiązywali największą wagę do kluczowych czynników technicznych, które są naprawdę fundamentalne dla spełnienia wymagań takich przypadków użycia – przetwarzania w chmurze (72%), AI/ML (70%) i łączności sieciowej (68-70%). Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia dodatkowej wiedzy technicznej we własnym zakresie, na tym etapie przedsiębiorstwa polegają na szeregu partnerów, którzy pomagają im wypełnić luki w zakresie kompetencji i wdrożyć poszczególne zastosowania.

O badaniu Metaverse at Work

Badanie obejmuje opinie 860 przedstawicieli firm z czterech sektorów przemysłu w USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Japonii i Korei Południowej. Sektory te to motoryzacja, towary przemysłowe i produkcja, transport, łańcuch dostaw i logistyka oraz energetyka i usługi użyteczności publicznej.

Metaverse jest definiowane w raporcie jako połączenie świata cyfrowego i fizycznego. Metawersum korporacyjne jest napędzane przez zapotrzebowanie na lepsze narzędzia do cyfrowej współpracy i komunikacji. Obejmie ono podstawowe aplikacje zwiększające produktywność, które umożliwiają funkcjonowanie biznesu i pozwalają na wirtualne połączenia nowej generacji. Metawersum przemysłowe charakteryzuje się z kolei fuzją fizyczno-cyfrową i wsparciem człowieka w zastosowaniach przemysłowych; obejmuje ono cyfrowe reprezentacje fizycznych środowisk przemysłowych, systemów, procesów, zasobów i przestrzeni, które uczestnicy mogą kontrolować, monitorować i z którymi mogą wchodzić w interakcje.

Źródło i prawa