Badanie EY: wzrost znaczenia GenAI

Wg najnowszego badania firmy EY – Reimagining Industry Futures Study 2024 – widać rosnącą rolę generatywnej sztucznej inteligencji w biznesie.

Wg danych cytowanego raportu Firmy EI – „w tę technologię inwestuje już 43% ankietowanych przedsiębiorstw na całym świecie, w tym w Polsce, zaś w ciągu roku planuje to zrobić kolejne 30%. Jednocześnie ponad jedna trzecia respondentów (38%) opowiada się za wyważonym i stopniowym podejściem do adopcji GenAI, aby wypracować odpowiednie sposoby działania m.in. w kwestii etycznego zarządzania danymi. Z badania EY wynika, że 73% firm chce lepiej zrozumieć koncepcję i przypadki użycia tego rozwiązania, a 69% musi dowiedzieć się więcej o zagrożeniach z nim związanych”.

 

Inwestowanie w nowoczesne technologie jest już nie tylko odpowiedzią na konieczność większej cyfryzacji przedsiębiorstw w celu budowania ich konkurencyjności. Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, że nowe rozwiązania mogą odegrać istotną rolę w przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju. Aż 81% firm wymienia ESG jako ważny czynnik przy inwestowaniu w technologie, co stanowi wzrost o 5 p.p. w porównaniu z raportem z 2023 roku. Jednocześnie trzech na czterech respondentów (75%) uważa, że potrzebuje lepszego zrozumienia, w jaki sposób różne nowoczesne rozwiązania mogą być łączone w celu tworzenia wartości i skuteczniejszego wykorzystania ich potencjału.

Badanie Reimagining Industry Futures Study 2024 zostało przeprowadzone online w listopadzie 2023 r. wśród 1405 przedsiębiorców na całym świecie, w tym w Polsce.

Inwestycje w nowe technologie

Obecnie największy odsetek firm inwestuje w analitykę i AI oraz robotykę z automatyką (63%). Jako trzecie rozwiązanie wskazano generatywną sztuczną inteligencję (43%), a tuż za nią uplasowało się przetwarzanie brzegowe (42%). Co ciekawe, GenAI w zeszłorocznej edycji badania w ogóle nie pojawiła się na liście najpopularniejszych technologii, więc jej debiut na podium jest tym bardziej godny odnotowania. Rozwój tego rozwiązania może jeszcze bardziej przyśpieszyć, gdyż niemal co trzecie ankietowane przedsiębiorstwo (30%) planuje zainwestować w ten obszar w ciągu najbliższych trzech lat.

Respondenci zamierzają również rozwijać sieci 5G (28% wskazań) oraz Internet Rzeczy (25%). Z kolei wśród technologii, które są odbierane jako nieistotne dla biznesu lub z którymi firmy nie wiążą swoich planów, znalazły się rzeczywistość rozszerzona/wirtualna (AR/VR) oraz blockchain – odpowiednio 40% i 39% odpowiedzi. Wraz z komputerami kwantowymi należą one do rozwiązań, w które obecnie inwestuje się najrzadziej – robi to jedynie co piąta organizacja (19%). Jako powód można wskazać dość wysoki próg wejścia związany z dużymi nakładami finansowymi oraz koniecznością posiadania wyspecjalizowanej kadry, która rozwinie daną technologię zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

GenAI poprawi zarządzanie danymi

Generatywna sztuczna inteligencja szybko zyskuje na znaczeniu, co potwierdza jej status potencjalnie przełomowej technologii dla biznesu. Jednocześnie firmy podchodzą rozważnie do jej stosowania – najwięcej respondentów (38%) preferuje stopniową implementację. Wynika to z istnienia dużej luki w wiedzy, która utrudnia wykorzystanie pełnego potencjału GenAI. Przedsiębiorstwa chcą przede wszystkim lepiej zrozumieć przypadki wykorzystania tej technologii (73%) oraz poznać ryzyka z niej płynące (69%).

Respondenci zapytani o główny priorytet związany z rozwojem GenAI w ich organizacji, najczęściej wskazywali lepsze zarządzanie danymi w celu zwalczania zagrożeń związanych m.in. z dokładnością i etyką danych (46%). Jest to szczególnie istotne dla sektora usług finansowych, w którym odsetek odpowiedzi sięgnął 52%. Na drugim miejscu znalazło się wykorzystanie GenAI w ramach szerszej strategii technologicznej i łączenie różnych rozwiązań w celu zwiększenia wartości (41%). Jako trzecie zadanie pojawiło się budowanie lepszego zrozumienia tej technologii (40%).

Źródło i prawa

Badanie EY – Reimagining Industry Futures Study 2024

Informacja prasowa EY