PwC: polska edycja 27. badania CEO Survey

Rentowność jest głównyą troską managerów poziomu CEO – wynika z 27. globalnego badania szefów firm. Kierownictwo przedsiębiorstw dokonuje znaczących zmian w modelach biznesowych.  Żeby wyjaśnić charakter wyzwań i nowych możliwości dotyczących rozwoju firm w erze ciągłej transformacji, tegoroczna 27. edycja raportu CEO Survey wskazuje 3 główne czynniki wpływu na biznes, planowane działania i zarządzanie zbliżająca sie zmianą.

Pomimo wzrostu optymizmu co do globalnej koniunktury, aż 45% prezesów ankietowanych w 27. badaniu CEO Survey wątpi w to czy ich firmy przetrwają w obecnym kształcie i przy aktualnej rentowności przez mniej niż kolejną dekadę. Takie nastroje szefów firm potwierdzają, że słowo transformacja jest dziś wyjątkowo kluczowe. Bez realnej przemiany, adaptacja do wciąż trudnej sytuacji makroekonomicznej przy równoczesnym dostosowaniu firm do ryzyk związanych ze zmianą klimatu oraz przyspieszenia technologicznego, zwłaszcza wdrożenia narzędzi Sztucznej Inteligencji (AI), będzie bardzo kosztowna, także personalnie dla samych szefów przedsiębiorstw.

Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość 2023: raport PwC

Ale czym w szczegółach różnią się prezesi i dyrektorzy generalni (CEOs) firm w Polsce i na świecie? Wśród polskich dyrektorów znajdziemy znacznie więcej optymistów niż na świecie – 61% badanych oczekuje wzrostu globalnego PKB w ciągu najbliższych 12 miesięcy w porównaniu do 38% na świecie. Dlaczego tak się dzieje? Szacujemy, że to efekt wzrostu pozytywnych oczekiwań wobec odbicia koniunktury gospodarczej oraz pro biznesowych deklaracji ze strony nowej administracji. Sondaż był bowiem przeprowadzony w październiku i listopadzie 2023 roku.

Źródło i prawa

Więcej: PwC – polska edycja 27. badania CEO Survey