Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość 2023: raport PwC

Jak komentuje firma PwC – transformacja chmurowa to zdecydowanie coś więcej niż tylko przeniesienie operacji do chmury. Jest to proces odkrywania biznesu na nowo poprzez uzyskanie dostępu do nowej wartości, umożliwienie inteligentniejszych sposobów pracy i przemyślenie technologii na nowo. Dlatego strategia chmurowa powinna koncentrować się przede wszystkim na potrzebach biznesowych i nie należy nadmiernie upraszczać jej do aspektów technicznych.

Po raz drugi w Polsce i po raz pierwszy w Europie Środkowo -Wschodniej PwC przeprowadziło badanie, którego celem jest zbadanie dojrzałości chmurowej.

Raport pokazuje nie tylko jak przebiega transformacja chmurowa w Polsce, ale również pokazuje ją na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Tam gdzie było to istotne dane zostały również porównane do rynku amerykańskiego, bardziej dojrzałego chmurowo (badanie przeprowadzono w USA pod koniec 2022 r.).

Metodyka

PwC przeprowadziło ankietę wśród 389 liderów technologii i biznesu z siedmiu krajów Europy Środkowej i Wschodniej z różnych sektorów przemysłu (produkty przemysłowe, usługi finansowe, energetyka, usługi komunalne i górnictwo, technologia, media i telekomunikacja, handel detaliczny i konsumpcyjny oraz zdrowie). Wśród przebadanych 389 liderów znalazło się 168 z Polski.  Badanie miało formę ankiety online (CAWI) i przeprowadzone zostało od lutego do marca 2023 r. Ankietę przeprowadziło PwC Research – zajmujące się badaniem i analizą rynku.

Więcej

Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość 2023: raport PwC

Źródło i prawa