PwC: Chmura z efektem biznesowym

Interesujący komentarz ze strony PwC do raportu Związku Banków Polskich i Centrum Prawa Bankowego i Informacji “Transformacja banku do chmury” autorstwa Przemysława Galińskiego wskazuje, że technologia zaczyna grać główną rolę w generacjach klientów  wchodzących na rynek usług finansowych.

W szczgólności autor podnosi wagę rozwiązań bankowych:

Technologia staje się imperatywem każdej organizacji, a cloud imperatywem strategii technologicznej. Idąc tym tropem można przyjąć założenie, które łatwo potwierdzić analizując i obserwując dojrzalsze rynki, że adaptacja technologiczna i chmurowa stanowią jeden z głównych czynników wspierających i umożliwiających głęboką transformację organizacji. Tak dzieje się już w instytucjach finansowych na naszym rynku. Każdy kto działa z instytucjami finansowymi może potwierdzić, że właściwie nie pozostał żaden bank, który obecnie nie testuje, wdraża i w mniejszym lub większym zakresie nie używa chmury obliczeniowej lub nie korzysta z rozwiązań klasy software as a service. Pracując na rynku nowych technologii przez kilkanaście lat, nigdy wcześniej nie zaobserwowałem takiej liczby ambitnych, a przy tym bardzo ciekawych projektów digitalizacyjnych jak ma to miejsce teraz. Jako eksperta od chmury i równocześnie klienta banków napawa mnie to uzasadnionym optymizmem – wskazuje Przemysław Galiński.

Raport z badania PwC CFO Compass Survey 2021

 

Raport technologiczny dla sektora bankowego „Transformacja banku do chmury”

Źródło i prawa

PwC, Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji,  BANK Miesięcznik Finansowy, aleBank.pl