Raport z badania PwC CFO Compass Survey 2021

Jak zbudować funkcję finansową gotową na wyzwania nowej rzeczywistości?

W dzisiejszej rzeczywistości strategia funkcji finansowej, skoncentrowanej na raportowaniu danych finansowych, głównie historycznych, których wartość dewaluuje wraz z upływem czasu, jest niewystarczająca.

Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki działają obecnie organizacje. Mimo to wyniki badania CFO Compass Survey 2021 wskazały, iż w Polsce tylko 14% spółek ma dojrzałą funkcję finansową, a wśród nich – nawet Ci najlepsi mają do nadrobienia lukę w poszczególnych kategoriach objętych badaniem.

PwC CFO Compass Survey 2021

Źródło i prawa