Kto zmienia pracę i dlaczego? – Raport „Rynek Zmiany Pracy 2021”

Jak podaje firma Devire w raporcie „Rynek Zmiany Pracy 2021” – dynamika zmiany pracy po wybuchu pandemii pozostaje na stabilnym poziomie – 43 proc. specjalistów i managerów zdecydowało się na zmianę zatrudnienia względem 44 proc.  w 2019. 

Dobrą informacją jest fakt, że na zmianę pracodawcy decydowali się przede wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji (54%) oraz prawie tyle samo z sektora mediów, marketingu i e-commerce – co drugi uczestnik badania. Wynika to przede wszystkim z dobrej sytuacji w obu branżach. Wybuch pandemii koronawirusa oraz wzrost zapotrzebowania na ekspertów z tych dziedzin spowodowały, że pracownicy lepiej oceniali swoją wartość na rynku i wybierali korzystniejsze warunki zatrudnienia.
Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku branży HoReCa, która nadal boryka się z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Pracodawcy często byli zmuszani do cięć w zatrudnieniach. Tutaj co drugi pracownik musiał szukać nowego miejsca zatrudnienia w ciągu ostatnich miesięcy. Podobnie w sektorze handlu detalicznego i retailu, który stracił możliwość sprzedaży tradycyjnymi kanałami (zamknięcie centrów handlowych i punktów sprzedaży).

10. branż, w których pracownicy najczęściej zmieniają pracę

1. IT i telekomunikacja – 54% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
2. Media, marketing i e-commerce – 50% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
3. SSC/BPO – 49% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
4. Bankowość i usługi finansowe – 42% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
5. Turystyka, gastronomia, hotelarstwo – 42% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
6. Farmacja, laboratoria i sprzęt medyczny – 41% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
7. Handel detaliczny, retail – 39% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
8. FMCG – 38% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
9. Doradztwo/consulting – 36% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
10. Produkcja przemysłowa – 35% pracowników zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku.
Kto stracił pracę w wyniku pandemii?

W wyniku pandemii, destabilizacji uległy branże, które nie mogły z różnych przyczyn dostosować się do nowych realiów, takie jak retail, HoReCa czy produkcja seryjna. Natomiast niezależnie od branży wiele firm zmagało się z brakiem zasobów bądź koniecznością transformacji. W efekcie aż 40% badanych przyznaje, że zmiana pracy była wynikiem pandemii COVID-19. Mowa o pracownikach, którzy zostali zwolnieni, jak również sami podjęli decyzję o zmianie pracodawcy.

Metodyka 
Raport jest drugą edycją badania realizowanego wśród specjalistów i kadry kierowniczej. Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI, a odpowiedzi zbierane były od listopada 2020 roku do marca 2021 roku. Na pytania odpowiedziało 3002 respondentów z 20 branż z całej Polski, spośród których 48% to specjaliści, 39% – menedżerowie, 7% – osoby na stanowiskach asystenckich, a 6% – studenci i wolni strzelcy.

 

Więcej danych znajdą Państwo w pełnej wersji raportu  „Rynek Zmiany Pracy 2021”

Źródło i prawa

Praca hybrydowa – badanie Dynabook Europe GmbH