Praca hybrydowa – badanie Dynabook Europe GmbH

Badanie zleciła firma Dynabook we współpracy z Walnut Unlimited. Objęło ono ponad 1000 wyższych rangą decydentów IT z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw operujących w różnych sektorach. Badanie przeprowadzono we Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Pytano w nim m.in. o wydatki IT, nowe sposoby pracy i priorytety sprzętowe na najbliższych 12 miesięcy.

Dynabook Europe GmbH publikuje wyniki badania „The Hybrid Shift: Managing an increasingly remote workforce”, z którego wynika, że 65% decydentów IT w Europie otrzymało zwiększony budżet na wydatki związane z rozszerzeniem pracy zdalnej i hybrydowej oraz zapewnieniem ciągłości biznesowej.

Young businesswoman using laptop while sitting on steps. Full length of female professional working on staircase. She is wearing long winter coat.

Wszystkie badane regiony wskazały wzrost wydatków na IT. Największą zmianę odnotowała Hiszpania – 71% organizacji zwiększy inwestycje technologiczne w najbliższych miesiącach. Tuż za nią uplasowała się Holandia. Nakłady na IT zwiększyło ponad trzy czwarte (76%) organizacji świadczących usługi finansowe i 73% przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedsiębiorstwa działające w sektorze detalicznym miały najmniejsze szanse na zwiększenie budżetów IT, chociaż ponad połowa (54%) nadal wskazywała wyższe wydatki na IT.

Sztuczna inteligencja i przetwarzanie brzegowe – połączenie idealne

Praca zdalna już z nami zostanie

Zmieniające się wzorce i miejsca świadczenia pracy napędzają wzrost wydatków na IT. Badanie wykazało, że po pandemii ponad dwie trzecie (67%) pracowników ma pracować z domu lub bez stałej lokalizacji. Przed erą COVID-19 było to 53%.

Na pytanie o zapewnienie produktywności rosnącej zdalnej siły roboczej ponad połowa (51%) ankietowanych organizacji stwierdziła, że priorytetowo będzie zapewniać zdalne wsparcie / pomoc dla pracowników. W podobnych badaniach przeprowadzonych przez Dynabook w 2018 roku, odsetek ten wyniósł 29%. Bezpieczne narzędzia do komunikacji i współpracy również uznano za ważne dla produktywności pracowników – 41% decydentów IT wskazało, że oba te czynniki są kluczowe dla wspierania dobrych wyników pracowników, podczas gdy szkolenia IT za ważny czynnik uznało 37%.

Zmiana priorytetów biznesu

Badanie wykazało, że europejskie przedsiębiorstwa nadal przyspieszają transformację cyfrową i wyposażają się w solidną infrastrukturę informatyczną, aby wspierać zdalną oraz hybrydową siłę roboczą. Rozwiązania chmurowe i zdalna pomoc informatyczna zostały wyróżnione jako priorytety dla organizacji na wszystkich rynkach i sektorach. 50% respondentów umieściło obie te technologie na czele potrzeb przedsiębiorstw.

    • Zapewnienie infrastruktury związanej z cyberbezpieczeństwem również należy do priorytetowych inwestycji technologicznych 2021 roku (48% wskazań), kolejne są szkolenia IT dla personelu (40%) i wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt (37%).
    • Aż 77% organizacji uznało oprogramowanie zabezpieczające za ważniejsze niż w ubiegłych latach, a 73% stwierdziło, że narzędzia do współpracy mają teraz większe znaczenie niż przed pandemią. Jednocześnie 70% wskazało platformy chmurowe jako bardziej wartościowe, a 62% uważa, że akcesoria mają w nowej erze istotniejsze znaczenie.

Niezbędne urządzenie

Badanie wskazało na zwiększenie wagi przywiązywanej do laptopów – niedocenianych bohaterów pandemii. Prawie trzy czwarte (74%) firm uważa, że decyzje zakupowe dotyczące tych urządzeń są obecnie ważniejsze niż przed COVID-19. Wielka Brytania odnotowała największą dysproporcję między używaniem laptopów i komputerów stacjonarnych, przy czym 90% firm w Wielkiej Brytanii używa laptopów, a tylko jedna trzecia (33%) używa komputerów stacjonarnych do pracy zdalnej. Popularność komputerów stacjonarnych pozostaje wyższa w innych częściach Europy – w Hiszpanii (52%), Francji (47%), Holandii (46%).

    • Dwie trzecie (66%) organizacji planuje w ciągu najbliższych miesięcy zintegrować ze swoją infrastrukturą do pracy zdalnej więcej laptopów niż wcześniej. Do końca 2021 roku utrzyma się duża rola notebooków w przedsiębiorstwach.
    • Jeśli chodzi o kluczowe funkcje urządzeń, wydaje się, że europejskie firmy zwracają uwagę na ostrzeżenia o zwiększonym zagrożeniu cyberatakami, przy czym 81% organizacji uważa, że przy zakupie laptopa bezpieczeństwo jest ważną cechą. Inne kluczowe priorytetowe funkcje obejmują łączność (80%), wydajność (76%), czas pracy na baterii (72%) i mobilność (70%). Za najważniejszą cechę 28% pytanych uważa wydajność, a 20% bezpieczeństwo.

„The Hybrid Shift: Managing an increasingly remote workforce”