KPMG 2021 CEO Outlook: więcej zatrudnionych

Wyższy management spodziewa się dynamicznego rozwoju swoich organizacji i z optymizmem patrzą w przyszłość. Są świadomi transformacji cyfrowej, jaka dzieje się na ich oczach – 64% ankietowanych przez KPMG CEO z Polski zamierza inwestować w nowe technologie, aby zapewnić rozwój biznesu w nowej rzeczywistości. Blisko połowa respondentów zamierza zwiększać zatrudnienie w swoich firmach  – wynika z raportu pt. „KPMG 2021 CEO Outlook”, który zawiera pogłębioną, trzyletnią prognozę dyrektorów generalnych największych organizacji na temat przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego.

Spośród strategii wspierających rozwój organizacji badani prezesi z Polski najczęściej wskazują alianse strategiczne z podmiotami trzecimi i outsourcing. Z roku na rok kwestie związane z ESG zyskują na znaczeniu zarówno dla przedsiębiorstw i instytucji, jak i całej gospodarki. Aż 72% ankietowanych dyrektorów generalnych największych spółek w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Raport KPMG: Zmiany w CIT z perspektywy firm w Polsce

Główne wnioski z raportu KPMG

Zatrudnienie
48% polskich CEO planuje zwiększać zatrudnienie w swoich firmach w ciągu najbliższych trzech lat.

ESG
72% dyrektorów generalnych biorących udział w badaniu największych spółek w Polsce chce utrwalić zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

Rozwój
36% prezesów z Polski uważa, że strategiczne alianse będą miały największe znaczenie dla osiągnięcia celów rozwoju w najbliższym czasie.

Technologie
64% CEO z Polski zamierza inwestować w nowe technologie aby zapewnić rozwój biznesu w nowej rzeczywistości.

Odporność cyfrowa
72% uczestników badania w Polsce uznaje bezpieczeństwo i odporność łańcucha dostaw za kluczowe kroki w kierunku budowania odporności cyfrowej w ciągu najbliższych trzech lat.

Źródło i prawa

Raport KPMG 2021 CEO Outlook