Raport KPMG: Zmiany w CIT z perspektywy firm w Polsce

W 2022 roku, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowych ulg podatkowych związanych z Polskim Ładem. Firmy biorące udział w badaniu KPMG najlepiej oceniają planowaną ulgę na automatyzację i  robotyzację, rozszerzenie ulgi B+R oraz zakresu IP Box.

Według firm biorących udział w badaniu KPMG, najistotniejszą zmianą wprowadzoną na początku roku w CIT jest obowiązek sporządzania i publikowania informacji z realizacji strategii podatkowej. Duże znaczenie miało również odroczenie mechanizmu pay and refund w podatku u źródła, które już po przeprowadzeniu badania zostało ponownie przesunięte z 30 czerwca na 31 grudnia 2021 roku. Na kolejnych miejscach respondenci wymieniali ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych oraz „estoński CIT”.

Spis treści:  Raport KPMG: Zmiany w CIT z perspektywy firm w Polsce

  • Spółki komandytowe
  • Zarządzanie funkcją podatkową w przedsiębiorstwie
  • Informacja o realizacji strategii podatkowej
  • Problematyczność poszczególnych informacji zawartych w realizacji strategii podatkowej
  • Ulgi w CIT w ramach Polskiego Ładu
  • Opodatkowanie w ramach „estońskiego CIT”
  • Preferencyjna stawka WHT
  • Oczekiwane zmiany w podatku u źródła
  • Zmiany w CIT zdaniem firm.

Raport KPMG: Zmiany w CIT z perspektywy firm w Polsce

Źródło i prawa