EY: RODO zmieniło polski sektor firm

Jak informuje EY Polska w swoim raporcie   „Rok z RODO Stosowanie RODO w firmach – szanse i zagrożenia”, w 89% polskich firm wejście regulacji skutkowało istotnymi zmianami.

Wg raportu EY Polska „Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach – szanse i zagrożenia”, 68% organizacji poniosło odczuwalne wydatki na dostosowanie do nowych przepisów, a oprócz pieniędzy zainwestowało w ten proces również czas. Jedna trzecia organizacji poświęciła na wdrożenie dyrektywy co najmniej rok, a 44% około pół roku. Ale koszty to nie wszystko. Firmy, które dostosowały się do nowych regulacji, wykorzystały okazję, by wdrożyć w swojej działalności podejście procesowe (82%), zoptymalizować zasoby (70%) i zwiększyć bezpieczeństwo informatyczne (68%).

Metodyka badania

Raport „Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach – szanse i zagrożenia” powstał na zlecenie EY na podstawie badania firmy CubeResearch, przeprowadzonego wśród 496 firm, prowadzących działalność na terenie Polski i zatrudniających powyżej 50 osób. Firmy zostały podzielone na małe (50-499 pracowników), średnie (500-999) i duże (1000 i więcej pracowników). Badanie zostało przeprowadzone metodą łączoną CAWI (wywiady online) oraz CATI (wywiady telefoniczne) w okresie listopad 2018 – styczeń 2019.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które weszły w życie 25 maja 2018 roku bez wątpienia wymusiły na przedsiębiorstwach konieczność wprowadzenia zmian. Jak wynika z raportu EY Polska powstałego na podstawie badania zleconego firmie badawczej CubeResearch, prawie dla połowy organizacji były one bardzo istotne. Dotyczy to przede wszystkim największych firm (zatrudniających co najmniej 1000 osób).

Zmiany wprowadzone w firmach, w największym stopniu (70%) wpłynęły na procesy obsługi klienta i procesy rekrutacyjne. Z kolei 67% ankietowanych odczuło skutki RODO w procesach kadrowych, 47% – w marketingowych. Biorąc pod uwagę kwestię dostosowania technologicznego, 1/3 firm – przede wszystkim dużych – przyznała, że by wdrożyć nowe przepisy konieczny był zakup dodatkowego oprogramowania. Wprowadzenie w życie zmian, dla niemal wszystkich firm wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Wysokie i średnio wysokie wydatki odnotowano w 68% firm.

Raport EY: Split payment oczami przedsiębiorców /PDF/

Oprócz inwestycji pieniężnych, przedsiębiorcy musieli w zmiany zainwestować również czas. Dostosowanie do przepisów RODO, średnio zajęło firmom około pół roku – tak deklaruje 44% ankietowanych, biorących udział w badaniu. Z kolei 33% przyznało, że proces był znacznie dłuższy i trwał co najmniej rok.

– Wyniki badania potwierdzają, że zmiany dla firm wynikające z RODO mają istotny, przekrojowy i dotykający całej organizacji charakter. RODO z założenia jest aktem interdyscyplinarnym, wymagającym dostosowania również na innych polach niż tylko prawne – m.in. na polu zarządzania danymi, oceny ryzyka oraz bezpieczeństwa. Chociaż po nałożeniu przez francuski i polski organ ochrony danych kar pieniężnych za nieprawidłowości przy spełnianiu obowiązku informacyjnego, a w przypadku organu francuskiego również za nieprawidłowości przy odbieraniu zgody, może błędnie wydawać się, że RODO sprowadza się tylko do zagadnienia klauzul będącego domeną działów prawnych. Oczywiście tak nie jest. W mojej opinii zmiany wynikające z RODO mają w rzeczywistości sens biznesowy – mówi Konstanty Dobiejewski, Radca prawny,  Associate Partner, Kancelaria EY Law

Z punktu widzenia ponad połowy firm (56%) wyzwania na nadchodzący czas to ograniczenie wpływu RODO na działania marketingowe i sprzedażowe. Przedsiębiorcy deklarują, że będą musieli stawić również czoła nadużywaniu przez konsumentów np. prawa do zapomnienia (39%) i lepiej przygotować się bardziej skomplikowany proces rekrutacji pracowników (30%).

Raport „Rok z RODO. Stosowanie RODO w firmach – szanse i zagrożenia”

Źródło: EY Polska