Badanie „Wykorzystaj zamiast wymieniać – wyzwania związane ze zrównoważonym podejściem do mobilnych urządzeń komputerowych”

Europejskie przedsiębiorstwa borykają się z trudnościami, wdrażając zrównoważoną strategię stosowania mobilnych urządzeń komputerowych. W obliczu zmieniających się wymogów co druga firma zmuszona jest zrezygnować ze sprzętu nie starszego niż dwuletni.

Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za podejmowanie decyzji związanych ze sprzętem IT spytano w ramach ankiety o znaczenie zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska praktyki w obszarze zamówień, eksploatacji oraz utylizacji mobilnych urządzeń komputerowych. Mimo wyraźnej chęci, by korzystać z urządzeń mobilnych w sposób bardziej zrównoważony, respondenci wskazują, że postępy hamuje presja biznesowa.

Niezależne badanie pod tytułem From Renew to Reuse: The Mobile Computing Sustainability Challenge („Wykorzystaj zamiast wymieniać – wyzwania związane ze zrównoważonym podejściem do mobilnych urządzeń komputerowych”) przeprowadziła na zlecenie Panasonica firma Opinion Matters. W ankiecie udział wzięły 772 osoby odpowiadających za decyzje informatyczne w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji.

Najważniejsze wnioski

  • Mniej niż połowa respondentów wskazuje, że przed dokonaniem zakupu analizuje urządzenia pod kątem zrównoważonego rozwoju i wpływu na środowisko.
  • Niezależnie od regularnej konserwacji (57%) mniej niż połowa uczestników badania podejmuje jakiekolwiek kroki w celu przedłużenia czasu życia stosowanych urządzeń, na przykład zapewniając użytkownikom informacje lub szkolenia w zakresie dbania o sprzęt.
  • Ponad połowa respondentów (54%) nie stara się regularnie modyfikować urządzenia, by móc je powtórnie wykorzystać w swojej działalności.
  • Ponad jedna czwarta ankietowanych (26%) przyznaje, że z końcem okresu użytkowania po prostu oddaje urządzenie do utylizacji. Jednocześnie niemal połowa respondentów (49%) uczestniczy w programach zwrotu zużytych urządzeń, a 67% sprzedaje je na rynku wtórnym.
  • Z końcem okresu użytkowania urządzeń priorytetowym zagadnieniem jest bezpieczeństwo. Aż 51% ankietowanych wskazuje, że najważniejsze jest dla nich usunięcie z urządzenia wszystkich danych. Przyjazny dla środowiska proces recyklingu jest ważny tylko dla 40% respondentów.

Bariery w stosowaniu zrównoważonej praktyki

Do barier stojących na drodze bardziej zrównoważonej praktyki zaliczyć można szybko zmieniające się potrzeby biznesowe, które zmuszają przeważającą większość przedsiębiorstw do wymiany urządzeń co rok lub dwa lata (50%) bądź też co trzy-cztery lata (46%).

Jednocześnie badanie wskazało, że firmy gotowe są robić więcej. Ponad połowa ankietowanych (58%) twierdzi, że chciałaby ponownie wykorzystywać urządzenia, zmieniając ich przeznaczenie, gdyby użytkownik końcowy mógł je łatwo zrekonfigurować (dotyczy to od 21% do 50% urządzeń).

Panasonic: usługa TOUGHBOOK Omnia dla biznesu

Wytrzymały notebook Panasonic TOUGHBOOK 55 to nowy standard w obszarze mobilnych urządzeń komputerowych. Po raz pierwszy użytkownik może w terenie dostosować urządzenie do różnych zadań, na przykład zwiększyć możliwości graficzne, dodać czytnik kart smart, poszerzyć pamięć, wpiąć czytnik DVD lub Blu-Ray, korzystając z nowej funkcjonalności TOUGHBOOK Universal Bay – switch, fit and click. Ponadto dodatkowe gniazdo z przodu urządzenia może służyć do szybkiego podpięcia czytnika linii papilarnych, czytnika kart RFID lub zwykłych kart smart bądź też dodatkowej baterii. Wszystkie takie czynności rekonfiguracyjne można wykonać w terenie, by dostosować podstawowe funkcje notebooka TOUGHBOOK 55 do nowych potrzeb i przedłużyć okres użytkowania urządzenia.

From Renew to Reuse: The Mobile Computing Sustainability Challenge