Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA: Raport Płacowy Branży IT 2024

Małe firmy (sektor MSP – podmioty liczące do 50 osób) w 2023  pożegnały średnio 26% zatrudnionych – wynika z „Raportu Płacowego Branży IT 2024” opracowanego przez Organizację Pracodawców Usług IT – SoDA.

 

Duże firmy zwalniały procentowo mniej niż średnie i małe. Perspektywy są jednak optymistyczne, ponad połowa badanych przedsiębiorstw planuje rekrutacje, a aż 72% – podwyżki wynagrodzeń.

Niższa dobrowolna rotacja pracowników i redukcja zatrudnienia w 2023 r.

Pracownicy firm z branży IT w 2023 roku rzadziej niż w poprzednich latach, zmieniali miejsce zatrudnienia – mediana rotacji wyniosła 10%. W dwóch poprzednich edycjach „Raportu Płacowego Branży IT SoDA”, dotyczących lat 2021 i 2022, było to odpowiednio 18% i 15%. Zdaniem ekspertów, wpływ na spadek tej wartości mogła mieć niepewna sytuacja rynkowa i podwyżki – w ujęciu rok do roku wyniosły one średnio 13% dla kontraktów B2B i 22% przy umowach o pracę. Pracownicy zadowoleni z sytuacji finansowej byli mniej skłonni do podejmowania ryzyka i poszukiwania nowej pracy na niestabilnym rynku.

W ubiegłym roku zatrudnienie najbardziej zredukowały firmy liczące poniżej 50 osób (o 26%), a najmniej przedsiębiorstwa wielkości ponad 300 pracowników (12%). Więcej zwolnień, aż 23%, odnotowano w firmach z większych miast (powyżej 300 tysięcy mieszkańców). Te z mniejszych miejscowości pożegnały średnio 14% załogi.

Globalne spowolnienie gospodarcze ostudziło zapał do inwestycji w digitalizację, zmniejszając tym samym popyt na nasze usługi. W konsekwencji, firmy IT zostały zmuszone do poszukiwania oszczędności także w obszarze kapitału ludzkiego, między innymi poprzez redukcję zatrudnienia. Przez to, obraz rynku pracy IT w 2023 r. nie był już tak dynamiczny, jak w 2022 r. – spadła liczba wakatów, podobnie jak dobrowolna rotacja pracowników – komentuje Konrad Weiske, wiceprezes SoDA, CEO Spyrosoft.

Mimo spowolnienia branży, w 2024 r. aż 61% badanych przedsiębiorstw planuje zatrudniać, a 72% przyznawać podwyżki.

Prognozy na 2024 rok wskazują, że pensje wysokiej klasy ekspertów nadal będą rosły. Po latach dynamicznego wzrostu, wynagrodzenia w Polsce zbliżyły się do poziomów zachodnioeuropejskich. Może to doprowadzić do stabilizacji i spowolnienia tempa wzrostów płac w mniej specjalistycznych dziedzinach. Ten zmieniony krajobraz wynagrodzeń odzwierciedla dojrzewający i zrównoważony rynek pracy IT – zauważa Przemysław Mikus, wiceprezes SoDA, COO Liki.

Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA: Raport Płacowy Branży IT 2024

Zarobki w IT*

Najwyższymi zarobkami cieszą się profesjonaliści na stanowiskach Senior DevOps Engineer / Senior Cloud Engineer – 21 481 zł** na umowach o pracę i 25 200 zł w ramach kontraktów B2B. Senior Software Developerzy są zaraz za nimi – z wynagrodzeniami odpowiednio 17 500 zł i 24 410 zł.

W środku stawki znajdziemy specjalistów DevOps Engineer / Cloud Engineer (poziom mid, czyli specjalista ze średnim doświadczeniem) z pensją 15 805 zł na umowach o pracę i 20 495 zł dla kontraktów B2B. Kolejni na liście, Senior UI/UX Designerzy, mogą liczyć na 15 400 zł przy umowach o pracę i 18 396 zł w przypadku współpracy na kontraktach B2B.

Najmniej wśród badanych zarabiają Quality Assurance Engineer i UI/UX Designer (poziom mid). W pierwszym z tych zawodów można zarobić 10 627 zł będąc zatrudnionym na umowę o pracę i 15 120 zł na kontrakcie B2B. Pobory na najmniej płatnym z badanych stanowisk wynoszą natomiast 10 195 zł na umowie o pracę i 11 500 zł przy współpracy B2B.

Wynagrodzenia specjalistów IT wciąż rosną pomimo trudniejszego okresu dla branży. Rynek nie jest jednorodny. Firmy w różnych momentach decydowały się na przyznanie podwyżek. Wciąż pewne specjalizacje cieszą się większym popytem. Pracowników biegłych w tych technologiach trudno pozyskać, przez co ich wynagrodzenia są zdecydowanie wyższe – mówi Paweł Pustelnik, wiceprezes SoDA i COO Future Processing.

Benefity pozapłacowe

W 2023 r. pracodawcy jeszcze chętniej niż w ubiegłym roku oferowali pracownikom dofinansowanie ich własnego rozwoju (87% badanych firm), bonusy takie jak karty sportowe i bilety do kina (85%) oraz dofinansowanie wyżywienia (40%). Rok wcześniej było to odpowiednio 62%, 77% i 32%. Nieco mniej popularne stały się benefity zdrowotne (spadek z 83% do 80%).

Wraz ze zmieniającymi się potrzebami klientów oraz zmianą technologiczną wywołaną m.in. przez AI, spodziewamy się stopniowej przebudowy zespołów. Konieczność pozyskania nowych umiejętności albo szybkiego doszkolenia się, idzie w parze ze wzrostem liczby firm, które oferują swoim pracownikom dofinansowanie szkoleń, kursów językowych czy dostęp do platform e-learningowych – mówi Anna Kołodziejczyk, Chief People Officer, Spyrosoft.

Kobiety w IT

Podobnie jak w roku 2022, w 2023 r. odsetek kobiet zatrudnionych w firmach IT wyniósł 17%. Najwięcej jest ich wśród UX/UI designerów (54%), a najmniej wśród DevOps / Cloud Engineerów (4%). W 80% przypadków kobiety zarabiają mniej od mężczyzn na tych samych stanowiskach. Różnica wynosi 1 365 zł dla umów o pracę i 1 076 zł przy kontraktach B2B. Największy rozstrzał wynagrodzeń można zaobserwować na stanowiskach DevOps Engineer / Cloud Engineer – tu mężczyźni zarabiają aż o 5 100 zł więcej niż kobiety (na kontraktach B2B).

Uwzględniający formy zatrudnienia raport SoDA, pokazuje czarno na białym różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn mających podobne doświadczenie zawodowe i zajmujących identyczne stanowiska – mówi Marta Kępa, Executive Director, SoDA. – Wiele firm wciąż nie przykłada wystarczającej wagi do zniwelowania związanej z płcią luki płacowej. Jedną z dobrych praktyk zmniejszających różnice płac jest dążenie do maksymalnej transparentności widełek wynagrodzeń, jasnych i dostępnych dla wszystkich pracowników firmy – podsumowuje.

Wyzwania na 2024 r.

Firmy z branży IT wskazują presję finansową (32%) oraz utrzymanie i rozwój pracowników (23%) jako największe wyzwania w nadchodzącym roku. Ostatnie na liście obaw są rekrutacja (8%) i adaptacja do zmian (2%).

Raport przygotowany przez SoDA pokazuje unikalne dane dotyczące realnych wynagrodzeń w branży IT. Przedstawione dane są dobrym podsumowaniem trudnego roku w IT, w którym głośno było o zwolnieniach i spowolnieniu w branży. Widać też jednak jasne strony – stały wzrost wynagrodzeń (w przypadku umów o pracę znacząco powyżej stopy inflacji) czy mniejszy wskaźnik rotacji – komentuje Ignacy Święcicki, Kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Państwowym Instytucie Ekonomicznym.

 

*Wszystkie podane w tym akapicie wysokości pensji to mediana. Wskazuje ona dokładnie wartość środkową. Wartości skrajne w zbiorze mogą zaburzać miarodajność średniej.

**Stawki pracowników zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę są podawane brutto, natomiast osób świadczących obowiązki na kontraktach B2B – netto.

Żródło i prawa

Organizacja Pracodawców Usług IT SoDA: Raport Płacowy Branży IT 2024