Pracownicy chcą pracy zdalnej

W Polsce pracodawcy wciąż podchodzą dosyć sceptycznie do pracy zdalnej. Tylko co trzeci Polak może skorzystać z modelu współpracy odmiejscowionej.

A popularność rozwiązania rośnie. Pracownicy, którzy nie mogą obecnie pracować zdalnie, w większości chcieliby to robić. Aż 52% z tych osób twierdzi, że chętnie pracowałaby zdalnie przez zdecydowaną większość czasu, a 33% z nich deklaruje chęć pracy zdalnej do 10 dni w miesiącu.

Raport z badania „Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników. Edycja polska 2018” firmy Kantar TNS wskazuje jednoznacznie, że Polacy są bardziej zadowoleni z pracy jeżeli mogą liczyć na możliwość pracy zdalnej.

Celem badania „Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników” jest pokazanie zmian zachodzących na polskim rynku w kontekście pracy, w tym w szczególności pracy zdalnej. Raport przedstawia perspektywę pracownika i pracodawcy, przechodząc przez takie zagadnienia jak obecna sytuacja na rynku pracy, motywacja i czynniki wpływające na zadowolenie z pracy oraz stosunek do pracy zdalnej.

Polacy, którzy mogą pracować zdalnie, niezależnie od wieku – korzystają z tego. Średnio pracują oni w taki sposób przez 8,5 dnia w ciągu miesiąca. Osoby do 34 roku życia częściej deklarują, że ich firmy umożliwiają pracę zdalną. Może to być związane z tym, że po prostu częściej starają się u pracodawcy o taką możliwość. Niecałe 50% respondentów z tej grupy odpowiedziało, że pracuje zdalnie do 5 dni w miesiącu. Spory odsetek ogółu polskich pracowników pracujących zdalnie (34%) twierdzi, że pracuje tak prawie cały czas.

Z badania wynika, że średnio Polacy, którzy mają możliwość pracy zdalne,j pracują w ten sposób przez 8,5 dnia w ciągu miesiąca. Ponad połowa (52 proc.) wskazuje jednak, że gdyby nie było ograniczeń, pracowałaby poza biurem ponad 20 dni w miesiącu, czyli niemal cały czas.

http://branden.biz/index.php/2018/05/08/praca-zdalna-nowe-wymagania-technologii/

Praca zdalna, choć w Polsce jeszcze niezbyt popularna, na Zachodzie staje się codziennością. Z badania Grupy IWG wynika, że na świecie już 62 proc. pracowników korzysta z telepracy, a ok. 70 proc. specjalistów czy właścicieli firm pracuje zdalnie przynajmniej raz w tygodniu.

Metodyka

Badanie „Przyszłość pracy zdalnej 2018” zostało przeprowadzone na próbie 600 pracujących osób w wieku od 20 do 60 lat w maju tego roku. Raport z badania został uzupełniony badaniem jakościowym, w którym wzięli udział pracownicy działów HR. Oficjalna prezentacja raportu miała miejsce podczas największej konferencji online poświęconej pracy zdalnej – The Remote Future Summit 2018.

„Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników. Edycja polska 2018” Kantar TNS