Zebra trends 2020

Firma Zebra Technologies Corporation oferująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu, pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją, ogłosiła trendy technologiczne, które jej zdaniem będą wpływać na decyzje biznesowe IT oraz technologii w 2020 r. Takie rozwiązania, jak blockchain i inteligentna automatyzacja oraz zaawansowane technologie monitorujące pozwolą firmom w nowej dekadzie działać bardziej innowacyjnie.

Szersze zastosowanie technologii blockchain

Choć technologia blockchain dopiero raczkuje w sektorze biznesowym, bez wątpienia będziemy obserwować jej coraz szersze zastosowanie. Blockchain może poprawić m.in. zdolność śledzenia przepływu zasobów w takich dziedzinach, jak walka z naruszeniami własności intelektualnej, obsługa łańcucha dostaw i zarządzanie danymi pacjentów. Technologia ta nabiera znaczenia i pozwala organizacjom uzyskać kontrolę nad prawami do użytkowania, prywatności i bezpieczeństwa danych. Szczególnie z uwagi na fakt, że stają się one coraz bardziej niezbędne do zapewniania klientom doświadczeń na oczekiwanym przez nich poziomie.

Technologia blockchain zapewnia natychmiastowe korzyści branży farmaceutycznej, producentom żywności i innych dóbr, firmom transportowym i logistycznym, placówkom służby zdrowia i sprzedawcom produktów luksusowych. Blockchain będzie używany wszędzie tam, gdzie trzeba zbudować bazujące na danych „zaufanie”, lub tam, gdzie zachodzi potrzeba udostępniania określonych danych w bezpieczny sposób.

W przypadku produkcji żywności zwiększy się w skali globalnej liczba przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów spożywczych i leków w celu zagwarantowania sprawnego działania łańcuchów dostaw oraz zwiększenia transparentności operacji i bezpieczeństwa konsumentów. Technologia blockchain będzie jednym z fundamentów ekosystemu, który ma pomóc firmom w realizacji założonych celów. Przedsiębiorstwa będą wymagać technologii pozwalających na kompleksowe monitorowanie, takich jak etykiety z czujnikiem temperatury, kody kreskowe i RFID. Blockchain pozwoli użytkownikom korzystać z rekordów lub danych w sposób bezpieczny i możliwy do zweryfikowania.

The 2020 Shopper Study / Zebra

Rozwój inteligentnej automatyzacji

Firmy szukają rozwiązań technologicznych pozwalających zautomatyzować proces delegowania zadań pracownikom dysponującym danymi pochodzącymi z systemów monitorujących oraz preskrypcyjnych narzędzi analitycznych. Inteligentne technologie z zakresu automatyzacji będą obejmować m.in:

  • Sztuczną inteligencję bazującą na komputerowych systemach wizyjnych z wykorzystaniem takich rozwiązań, jak skanery, czujniki wizyjne i roboty. Z uwagi na fakt, że kamery stają się coraz bardziej inteligentne, przedsiębiorstwa będą w stanie monitorować swoje środowisko oraz obiegi pracy na potrzeby automatyzacji procesu decyzyjnego i zwiększania poziomu zadowolenia klientów. W kontekście handlu detalicznego może to oznaczać szersze zastosowanie kas samoobsługowych lub automatyzację kontroli zapasów w magazynie dzięki robotom-asystentom.
  • Rozwiązania z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented Reality, AR) ułatwiające personelowi realizację zadań lub wspomagające nowych pracowników z wykorzystaniem urządzeń ubieralnych (ang. wearables) lub komputerów przenośnych. Rozwiązania tego rodzaju mogą sprawdzać się najlepiej w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających w swoich magazynach, zakładach i sklepach pracowników sezonowych lub tymczasowych.
  • Roboty zapewniające wskazówki lub asystujące ludziom podczas pracy, tak aby mogli oni zapomnieć o monotonnych i powtarzalnych czynnościach i skupić się na ważniejszych zadaniach. Strategia ta pozwoli firmom oddelegować cenny personel tam, gdzie to konieczne. Dla przykładu w szpitalu zadania związane z transportem leków lub próbek i ich monitorowaniem można powierzyć robotom, aby podnieść jakość opieki nad pacjentami

W miarę wzrostu znaczenia nowych technologii większość współczesnych rozwiązań do optymalizacji obiegów pracy pozostaje w tyle –skupia się tylko na procesach obsługiwanych przez człowieka lub tylko na procesach zautomatyzowanych przy znikomej lub zerowej synergii. W stosunkowo bliskiej przyszłości sprawne zarządzanie systemami zautomatyzowanymi i ludźmi oraz koordynowanie ich działań będzie kluczowe dla maksymalizacji produktywności.

Szersze zastosowanie technologii RFID oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych

W celu uzyskania przewagi nad konkurencją, współczesne przedsiębiorstwa potrzebują lepszej kontroli nad stanem zapasów oraz informacji o statusie realizowanych zadań i lokalizacji pracowników. Rosną ich oczekiwania względem technologii do rejestrowania danych wykorzystujących kody kreskowe 2D, komputerowe systemy wizyjne i RFID. Kody kreskowe 2D są codziennością na listach przewozowych, w sklepach spożywczych, na opaskach szpitalnych i przy płatnościach mobilnych, a ich popularność będzie niewątpliwie rosnąć.

Co ciekawe będziemy obserwować szersze zastosowanie technologii RFID i komputerowych systemów wizyjnych w tak odmiennych dziedzinach, jak sport, produkcja i handel. Popularność elektronicznych kodów produktu (ang. Electronic Product Code, EPC) rośnie — w samym tylko roku 2019 wskaźnik rozwoju tego rynku wzrósł o ponad 30 proc., podwajając wynik z roku 2018.

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym, jaki oferuje technologia RFID i komputerowe systemy wizyjne, wymusza na przedsiębiorstwach wdrożenie kompleksowych rozwiązań do gromadzenia i analizy danych pozwalających podejmować lepsze decyzje biznesowe w krótszym czasie.

To zaledwie trzy wybrane przez nas trendy, które naszym zdaniem pomogą firmom działać bardziej inteligentnie w roku 2010 i kolejnych. Cieszymy się, że nasza firma już obecnie może dostarczać te innowacyjne rozwiązania na rynek dzięki rozległej sieci partnerskiej.

Zebra 2019 Intelligent Enterprise Index