Trampolina do chmury: badanie Barracuda

Barracuda opublikował najważniejsze wnioski płynące z raportu Secure SD-WAN: The Launch Pad into the Cloud („Bezpieczna sieć SD-WAN: trampolina do chmury”).

Zlecone przez firmę Barracuda badanie, które objęło decydentów z branży informatycznej z całego świata, miało na celu uchwycenie ich opinii i podejścia do wdrażania SD-WAN, a także zebrania danych na temat ich preferencji zakupowych, zmian w branży i innych, podobnych zagadnień.

Przeczytaj cały raport: Secure SD-WAN: The Launch Pad into the Cloud („Bezpieczna sieć SD-WAN: trampolina do chmury”)

Raport z badania przeprowadzonego przez niezależny ośrodek badań rynkowych, firmę Vanson Bourne, zawiera odpowiedzi 750 członków zarządów, indywidualnych współpracowników i szefów zespołów odpowiedzialnych za, lub mających wiedzę na temat infrastruktury chmury w swoich organizacjach. Respondenci są przedstawicielami organizacji o różnej wielkości, z różnych sektorów gospodarki i z różnych regionów: Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), Azji i Pacyfiku (APAC) oraz USA.

Wyniki badania wskazują, że choć chmura publiczna jest wykorzystywana coraz częściej, głównym utrudnieniem nadal są kwestie związane z jest bezpieczeństwem. Jest to zrozumiałe, jeżeli weźmie się pod uwagę wielość i różnorodność zagrożeń, przed którymi stoją obecnie organizacje. Najważniejsze wnioski z raportu przedstawiają się następująco:

Preferowanym rozwiązaniem jest bezpieczna sieć SD-WAN w pełni zintegrowana z chmurą publiczną.

  • 23% respondentów już wdrożyło SD-WAN, a kolejne 51% jest w trakcie wdrażania lub spodziewa się wdrożenia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  • SD-WAN jest wykorzystywana przez ponad połowę podmiotów, które w swojej infrastrukturze chmury publicznej wdrożyły dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa.

Popularność SD-WAN znacznie się różni w zależności od branży.

  • Najczęściej infrastruktura SD-WAN jest wdrażana w firmach z branży finansowej – aż 35% respondentów z tego sektora twierdzi, że już z niej korzysta. Kolejnych 41% jest w trakcie wdrożenia lub spodziewa się go w ciągu 12 miesięcy.
  • Najrzadziej SD-WAN jest wykorzystywana w sektorze publicznym. Tylko 7% instytucji publicznych objętych badaniem wdrożyło SD-WAN, a kolejnych 36% jest w trakcie wdrożenia lub spodziewa go w ciągu 12 miesięcy.

Preferowanym źródłem zakupu SD-WAN jest dostawca usługi chmurowej.

  • Za pośrednictwem obecnego dostawcy chmury rozwiązanie SD-WAN chce nabyć 52% respondentów
  • 16% badanych firm preferuje zakup SD-WAN od niezależnego dostawcy, 15% wybrałoby partnera telekomunikacyjnego, a 12% – firmę VAR (Value-Added Reseller). 6% badanych nie ma żadnych preferencji.

Preferowaną platformą chmury publicznej jest Microsoft Azure.

  • Chmura Microsoft Azure jest wybierana o 50% częściej od Amazon Web Services i o 125% częściej od Google Cloud Platform.
  • Odpowiedzi sugerują, że chmura Microsoft Azure jest postrzegana jako bardziej bezpieczna i przyjazna dla użytkownika od AWS i GCP.

Przeczytaj cały raport: Secure SD-WAN: The Launch Pad into the Cloud („Bezpieczna sieć SD-WAN: trampolina do chmury”)