Technologie mobilne w Polsce: droga w dobrym kierunku

Ostatni raport PwC:  Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse – nie pozostawia złudzeń: dla dalszego rozwoju Polski a w szczególności gospodarki czyli biznesu kluczowe są technologie mobilne.

Technologie mobilne już w tej chwili wpływają nie tylko na nasze życie codzienne, ale także na procesy gospodarcze i społeczne. Są dobrem infrastrukturalnym identycznym w sensie znaczenia jak sieć drogowa czy energetyczna. Jest oczywiste, że ich wpływ na gospodarkę będzie coraz większy.

  • Potwierdza to kierunek zmian wskazany przez Annę Streżyńską, która jako szef MC wprowadza ucyfrowioną wersję kluczowych dokumentów na platformy mobilne: dowód osobisty będzie dostępny dla administracji na osobistych smartfonach obywateli.

Technologie mobilne już w tej chwili wpływają nie tylko na nasze życie codzienne, ale także na procesy gospodarcze i społeczne.

Wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld zł. Biorąc pod uwagę wpływ technologii mobilnych na wzrost produktywności polskich firm oraz że powstaje dzięki nim wiele nowych branż i produktów, szacowany łączny wpływ sektora telefonii mobilnej na polską gospodarkę to nawet 3,2% PKB rocznie. Do 2020 roku operatorzy mobilni zamierzają wydać 23,2 mld zł.

technologie-mobilne-grafika3

Powszechnie dostępne technologie mobilne podnoszą jakość życia Polaków

  • Polacy wydzwonili w 2015 roku 91 miliardów minut – to 173 tysiące lat.
  • Przesłali też 559 milionów gigabajtów danych, czyli o 114% więcej niż rok wcześniej. Rozmowy są wciąż największą, a transfer danych najszybciej rosnącą częścią rynku.
  • Około 94% dorosłych osób w Polsce posiada telefon komórkowy, a 3 miliony najbiedniejszych Polaków ma dostęp do szerokopasmowego internetu tylko dzięki technologiom mobilnym. Bardzo szybko rośnie dostępność usług mobilnych.
  • W roku 2015 za przeciętne wynagrodzenie można było kupić 8 razy więcej minut rozmowy niż w 2006 r. W Polsce za najtańszą ofertę bez limitu minut i liczby SMS-ów trzeba zapłacić tylko 7 EUR miesięcznie. To jedna z najlepszych ofert w Europie.
  • U naszych sąsiadów ceny podobnych ofert są nawet 4- lub 5-krotnie wyższe. Technologie mobilne znacznie poprawiają bezpieczeństwo obywateli. Wezwanie pomocy przez telefon komórkowy oznacza obniżenie prawdopodobieństwa śmierci na miejscu wypadku o prawie 25%.

4. rewolucja przemysłowa

W ciągu najbliższych 5 lat odsetek firm, które będą musiały wykazywać się wysokim poziomem cyfryzacji w celu zachowania pozycji konkurencyjnej wzrośnie z 33% do 72%.

Dla wielu polskich firm już w tej chwili technologie mobilne są kluczowym elementem ich strategii rozwojowej. Warto zwrócić także uwagę, że technologie te zmieniają nie tylko sposób działania tradycyjnych usług, takich jak transport i logistyka, ale także są podstawą do tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych, na przykład działających na zasadzie ekonomii współdzielenia.

technologie-mobilne-grafika2

Technologie mobilne odgrywają również kluczową rolę w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która polega na pełnej integracji środowiska produkcji fizycznej z Internetem. Aby uczestniczyć w rozpoczynającym się wyścigu technologicznym polskie firmy muszą mieć zapewniony dostęp infrastruktury mobilnej.

Więcej w raporcie PwC

Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse

PwC