Przewidzieć przyszłość (w nawigacji)

GPS nie poddaje się. Urządzenie pod nazwa nawigacja, ostatnio de mode – wraca z nowymi możliwościami, z których kluczową ma być aktywna fukcjonalność bezpieczeństwa pokazująca przyszłe zdarzenie, przeszkody,znaki drogowe itd. …

Polska dronów: lider europejskiego ruchu

Polska, która jako pierwsza wprowadziła w 2013 roku przepisy dotyczące komercyjnego wykorzystywania dronów jest europejskim liderem branży bezzałogowców. Oczekuje się, że wartość sektora dronów w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat może urosnąć …

5 przeszkód dla 5G

Kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki technologie mobilne napotkały na 5 barier rozwoju. Wg minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej  przeszkody te muszą zostać poddane nowym regulacjom. To kwestie emisji pola elektromagnetycznego, opłat …