Technologiczne szanse pandemii COVID-19

Pandemiczna opresja ma również dobry wpływ. O sposobach rozpoznania tego wpływu na technologię oraz sektor rozwiązań IoT pisze Nick Offin, Head of Sales, Marketing & Operations, Dynabook Northern Europe.

Chociaż rok 2020 przyniósł niewiele nowych osiągnięć technologicznych lub biznesowych, z pewnością przyspieszył wdrażanie wielu już obecnych trendów technologicznych. W 2021 r. będą one nadal się rozwijać – nowe aplikacje, technologie i rozwiązania z obszaru internetu rzeczy (IoT) dotrą do każdego sektora.

Zdalna praca otworzy nowe, czasem zaskakujące, ścieżki do wykorzystania urządzeń ubieralnych i rzeczywistości mieszanej.

Stworzone przez pandemię bezprecedensowe środowisko pracy sprawiło, że technologie takie jak rzeczywistość wspomagana (AR) zaczęły być wykorzystywane w mniej oczywisty sposób niż zakładano wcześniej. Odkryto potencjał urządzeń ubieralnych do wspomagania współpracy w rozproszonych zespołach. Inteligentne okulary umożliwiły interaktywną, zdalną komunikację przy pobieraniu dokumentów, instrukcji przepływu pracy i przechwytywaniu dokumentów w czasie rzeczywistym. COVID-19 stworzył osobom zarządzającym przedsiębiorstwami okazję do ponownego zastanowienia się, czy wszyscy ich pracownicy muszą na stałe pracować z biur. W 2021 r. firmy będą jeszcze efektywniej korzystać z inteligentnych technologii umożliwiających zdalną pracę. Po urządzenia ubieralne sięgną organizacje, które jeszcze niedawno nawet o nich nie myślały.

Mobile edge computing trafi do kolejnych branż

W ostatnich latach popularność Edge Computing rosła. W nadchodzącym roku wreszcie przekonamy się, gdzie technologia ta może przynieść realne korzyści. Podczas gdy na wejście 5G do głównego nurtu musimy jeszcze poczekać, Forrester widzi natychmiastową wartość w prywatnym wykorzystaniu technologii 5G – sieci dedykowanej konkretnej firmie lub lokalizacji, takiej jak magazyn, stocznia lub fabryka. Technologia ta jest już dostępna i gotowa do wprowadzenia Edge Computing w 2021 roku. Ewolucja 5G i mobilnej technologii Edge Computing zapewni platformę, na której pierwsze miejsce zajmują korporacyjne technologie ubieralne.

2021 przyniesie szybsze wdrożenia

W tym roku widzieliśmy, jak biznes zmienił się, aby stawić czoła COVID-19. Jedna piąta firm zwiększyła inwestycje w cyfrową transformację. Wiele z nich, podejmując decyzje w ciągu kilku dni zamiast miesięcy, sprawia, że niemożliwe staje się możliwym. W tym niezwykłym czasie firmy nauczyły się dostosowywać i rozwijać szybciej niż kiedykolwiek oczekiwano. Spodziewamy się, że w 2021 roku ten trend utrzyma się. Należy jednak pamiętać, by przyspieszając wdrażanie nowych technologii, wciąż dbać o bezpieczeństwo danych, skalowalność i użyteczność.

Zdalna praca w startupie

Rok 2020 uwydatnił potrzebę przyspieszenia automatyzacji w 2021 roku

To oczywiste, że w 2021 roku będziemy pracować inaczej niż jeszcze 12 miesięcy wcześniej, a technologia musi tę zmianę wspierać. Automatyzacja jest tematem biznesowym od lat. Zasady społecznego dystansu w 2021 roku będą nadal obowiązywać, więc automatyzacja i robotyka prawdopodobnie staną się podstawowymi kompetencjami wielu sektorów w najbliższej przyszłości.

Po wdrożeniu automatyzacji podczas pandemii wiele firm wciąż rozwiązuje związane z nim problemy. Forrester przewiduje, że w 2021 r. nawet 30 procent firm zwiększy swoją koncentrację na jakości poprzez lepsze planowanie i testowanie automatyzacji przed wdrożeniem jej do produkcji lub udostępnieniem jej pracownikom.

IoT w opiece zdrowotnej nadal będzie się rozwijał, ale nie bez przeszkód

Oczekuje się, że do 2025 roku światowy rynek opieki zdrowotnej IoT wzrośnie do 188 miliardów dolarów , w tempie 21 procent rocznie. Chociaż internet rzeczy w sektorze medycznym znajdował się na listach prognoz od kilku lat, w 2021 r. jego znaczenie istotnie wzrośnie. W 2020 r. wiele osób, zmuszonych do pozostawania w domach, zawiesiło leczenie przewlekłych chorób. W 2021 r. rozwój telemedycyny i zdalnej diagnostyki sprawi, że pracownicy ochrony zdrowia będą aktywnie monitorować stan zdrowia i opiekować się pacjentami bez potrzeby przyjmowania ich w swoich placówkach. Wzrośnie zainteresowanie urządzeniami do noszenia na ciele, takimi jak monitory EKG i ciśnienia krwi. Przed specjalistami IT stanie wyzwanie zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa przesyłanych, gromadzonych i analizowanych danych.

W mijającym roku obserwowaliśmy imponujące wykorzystanie technologii przez firmy chcące utrzymać ciągłość działania w niespotykanej dotąd sytuacji. 2021 rok będzie czasem „powrotu do normalności” i odrabiania strat. Liczne grono przedsiębiorców z pewnością zdecyduje się na wprowadzenie innowacji w przyśpieszonym tempie. Technologia przyniesie zmiany w zdecydowanej większości sektorów.