Sieć 5G i SD-WAN: jak korzystać z aplikacji

Termin „technologia piątej generacji” może i brzmi jak zapowiedź płynnej ewolucji swojej poprzedniczki, jednak tak naprawdę to dość rewolucyjna zmiana – pisze Krzysztof Rachwalski Country Manager Poland Citrix Systems.

Według Standaru IMT-2020 Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU – International Telecommunication Union), sieć 5G nie tylko znacząco zwiększy możliwości i prędkość przesyłania/ pobierania danych, ale jednocześnie znacznie poprawi niezawodność i wydajność sieci przy korzystaniu z wrażliwych czasowo aplikacji. Powód: wiele rodzajów IoT a także przemysłowego IoT (IIoT), by działać poprawnie, musi mieć stałą  łączność w czasie rzeczywistym.

Wyzwaniem stawianym przez 5G jest jednoczesne spełnienie dwóch, kluczowych wymagań: zapewnienia wysokiej przepustowości dla ulepszonego mobilnego Internetu szerokopasmowego, w tym np. dla wymagających jej usług (np. gry czy multimedia) i niezawodnej komunikacji o niskim opóźnieniu, wymaganej np. w aplikacjach działających w oparciu o IIoT czy w autonomicznych pojazdach.

5G: nowa generacja narzędzi biznesowych /raporty/

Dla przedsiębiorstw oznacza to, że sieć 5G bardzo szybko może stać się alternatywą dla istniejących sieci lokalnych, sieci WI-FI czy sieci rozległych. Tradycyjnie, oddziały firm są połączone z siecią rozległą WAN za pośrednictwem technologii MPLS lub DSL, w zależności od lokalizacji a także dostępnch opcji sieciowych. By zagwarantować uzyskanie wysokiej dostępności routery można zaprogramować tak, by przełączały w sytuacji awaryjnej na łącza DSL lub nawet do sieci telefonii komórkowej, jeśli główne połączenie MPLS zostanie przerwane.

Dziś coraz częściej rozwiązania dla sieci rozległych definiowanych programowo (SD-WAN) zastępują w organizacjach tradycyjną sieć rozległą (WAN). W oparciu o algorytmy programowe decyzje o tym, jakiego rodzaju połączenia użyć, są podejmowane na bieżąco i bardziej dynamicznie. Daje to organizacjom elastyczność w maksymalizacji  wydajności aplikacji, zmniejszaniu opóźnień i zwiększaniu dostępności usług w zależności od indywidualnych wymagań tychże aplikacji.

Niektóre z nich mają wysokie zapotrzebowanie na przepustowość sieci, podczas gdy inne wymagają bardzo niskiego poziomu opóźnień i fluktuacji – lub tak, jak w przypadku aplikacji do wideokonferencji  obydwu funkcjonalności. W przypadku, gdy firma korzysta z sieci definiowanej  programowo to rozwiązanie ją obsługujące dynamicznie wybiera najlepszą możliwą opcję sieciową dla danej aplikacji lub usługi.

Przy zastosowaniu sieci 5G, łączność mobilna przestaje być opcją awaryjną a staje się równie użytecznym sposobem wzajemnego łączenia ludzi i ich urządzeń. W zależności od zasięgu, 5G będzie można zamiennie wykorzystać z połączeniami WI-FI, LAN i WAN. W większości przypadków technologia SD-WAN inteligentnie wykorzystuje load-balancing danych, dynamicznie łącząc zarówno łączność przewodową, WI-FI oraz 5G.

Technologia SD-WAN umożliwia przedsiębiorstwom maksymalizację wykorzystania sieci przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka związanego ze skutkami potencjalnej awarii. Jest to możliwe dzięki dynamicznym, płynnym przełączeniom między poszczególnymi trybami łączności. Pomaga również w optymalizacji satysfakcji z pracy użytkowników końcowych poprzez zwiększenie wydajności aplikacji i zmniejszenie opóźnień w ich działaniu.

Wraz z pojawieniem się 5G, SD-WAN staje się centralnym punktem kontrolnym do inteligentnej i wydajnej integracji różnych modeli firmowych sieci – od niezawodnej komunikacji IIoT do szybkiego cyfrowego wykorzystania przestrzeni roboczej dla użytkowników mobilnych. Ze względu na 5G, sieć telefonii komórkowej ewoluuje do bezpośredniej „konkurencji” dla sieci LAN, WAN i WI-FI. Dodatkowe zastosowanie
SD-WAN zapewni, że przedsiębiorstwa będą w stanie w pełni korzystać z jej potencjału.

Krzysztof Rachwalski, Country Manager Poland Citrix Systems