5G: nowa generacja narzędzi biznesowych /raporty/

Od dawna oczekiwane wprowadzenie technologii transmisji mobilnych danych określane jako 5G zrewolucjonizuje biznes.

O tym, że znaczący wzrost prędkości przesyłu zapewniony przez technologię 5G otworzy nowe sposobności mobilnego wykorzystania danych pisze w tekście poniżej – Nick Offin, Head of Sales, Marketing and Operations, Toshiba Northern Europe.

Kiedy 5G pojawiła się na horyzoncie rozpoczęto debatę nad terminem jej wprowadzenia do komercyjnego użytku oraz potencjalnym wpływem na przedsiębiorstwa. Oczekuje się, że jak informuje Ericsson Mobility Report 2017, do 2022 r. aktywowanych zostanie ponad,  pół miliarda abonamentów 5G.

Biorąc to pod uwagę, zarówno konsumenci, jak i firmy oczekują na wdrożenie 5G, a najnowszy raport Deloitte „The impacts of mobile broadband and 5G” potwierdza, iż „w porównaniu z istniejącymi technologiami mobilnymi 5G ma potencjał oferowania wielu nowych możliwości”.

Jak 5G wpłynie na biznes

5G wywołuje poruszenie wśród przedsiębiorców. Badanie przeprowadzone przez firmę Ericsson „THE Industry Impact OF 5G” nad wpływem 5G w dziesięciu najważniejszych sektorach – w tym w przemyśle wytwórczym, służbie zdrowia, energetyce i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej – wykazały, że 78% respondentów uważa, iż technologia pozwoli im poprawić lub rozwinąć ofertę Pojawienie się 5G stanowi dla przedsiębiorstw doskonałą okazję do cyfrowej transformacji ich procesów i infrastruktury. Jednak jak to zrobić?

Zapewne najbardziej oczywistym jest, że 5G da pracownikom szanse na szybsze i wydajniejsze wykonywanie powierzonych im zadań bez względu na miejsce pracy. Należy jednak pamiętać, że w dobie Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things), poprawa zarządzania danymi i szybkości ich transferu ma ogromne znaczenie dla wszystkich gałęzi przemysłu. Wiąże się to z koniecznością zabezpieczania kluczowych danych przed coraz inteligentniejszymi i zaawansowanymi cyber-zagrożeniami.

Zagrożenia bezpieczeństwa związane z 5G

Raport zajmującej się zagrożeniami Threat Metrix 2018 „Cybercrime Report Europe Deepdive” wykazał, że w Europie tylko w czasie pierwszego kwartału 2018 r. miało miejsce ponad 80 milionów cyberataków. Stanowi to 30-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 5G zaoferuje lepszą prędkość przesyłu danych niż technologie 4G i LTE, czego skutkiem ubocznym będzie zwiększenie zagrożenia. Na atak cyberprzestępców narażonych będzie więcej mobilnych pracowników i punktów dostępu.

Badania Toshiba Maximising Mobility pokazują, że nakłady na ochronę danych są jedną z kluczowych tegorocznych inwestycji dla blisko połowy (48%) decydentów IT, którzy zdają sobie sprawę wpływu technologii M2M i IoT na bezpieczeństwo firmowych zasobów. Wielu uważa, że powszechność tych technologii stanowi jedno z podstawowych wyzwań bezpieczeństwa pojawiających się wraz z 5G.

Opublikowany niedawno artykuł University of Surrey stwierdza, że „zapewnienie bezpieczeństwa jest podstawą do szerokiego wprowadzenia sieci 5G”. Prowadzi to do rozwoju nowych technologii, których celem będzie przeciwstawienie się zagrożeniom. Mowa tu szczególnie o rozwiązaniach brzegowych umożliwiających lokalne szyfrowanie danych przed przesłaniem ich do firmowej sieci za pośrednictwem chmury.

5G na obrzeżach sieci

Konieczność znakomitego zabezpieczania firmowych danych wpłynie na wzrost popularności mobilnych urządzeń brzegowych. Pomogą one stworzyć wydajniejsze mobilne zespoły przetwarzające dane na krawędzi sieci, a co za tym idzie zredukować ilość śmieciowych danych i zwiększyć wykorzystanie usług chmurowych.

Takie rozwiązania mogą być przepustką do świata biznesu dla urządzeń partnerskich z funkcją IoT. Wiele z nich znajdzie zastosowanie w chwili, w której technologia 5G stanie się ogólnodostępna.

Wearables – przede wszystkim inteligentne okulary – są chyba najbardziej widocznym tego przykładem. Przebadani przez firmę Toshiba w badaniu „Maximising mobility: Navigating the future IT landscape” decydenci IT uznali 5G za czynnik, który w nadchodzących latach najprawdopodobniej doprowadzi do wykorzystania inteligentnych okularów do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.

5G zapewni przedsiębiorstwom większą produktywność i łączność. Otworzy przed nimi więcej możliwości niż dotychczasowe technologie. Jednak zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń będzie stałym wyzwaniem dla działów IT. W ciągu najbliższych kilku lat 5G stanie się katalizatorem zmian o ogromnym znaczeniu dla biznesu. Mobilne rozwiązania brzegowe będą zarówno korzystać z potencjału 5G, jak i umożliwiać firmom efektywniejsze z niego korzystanie zarówno z perspektywy pracy mobilnej jak i zwiększania bezpieczeństwa danych.

Nick Offin, Head of Sales, Marketing and Operations, Toshiba Northern Europe

Threat Metrix 2018 „Cybercrime Report Europe Deepdive”

 

„Maximising mobility: Navigating the future IT landscape”