Raport Smart Manufacturing: zrównoważony rozwój i ESG podstawą przemysłu

Firma Rockwell Automation przygotowała raport na podstawie badań o stanie inteligentnej produkcji, który jako pierwszy omówił podejście firm produkcyjnych do zagadnień zrównoważonego rozwoju oraz ESG. W badaniu wzięło udział ponad 321 przedsiębiorstw z całego świata.

Badanie przeprowadzone przez Plex Systems, firmę Rockwell Automation we współpracy z Hanover Research odkrywa, jak producenci postrzegają kwestię zrównoważonego rozwoju i ESG i ich rolę w zakresie inteligentnej produkcji.

Respondenci badania przeprowadzonego przez Rockwell Automation wykazali się rosnącą świadomością w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG, motywowanych poprzez chęć lepszego zarządzania przedsiębiorstwem, a także utrzymaniem konkurencyjności. Niezależnie od tego, czy ankietowani nazwali to ESG czy nie, badanie wykazało, że komponenty ESG mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy i wiele przedsiębiorstw skupia się na co najmniej jednym bądź kilku obszarach.

Zarządzanie energią, recykling, oraz zaangażowanie w procesy „przyjazne dla środowiska”

Na liście najbardziej kluczowych obszarów ESG dla firm produkcyjnych znalazły się: zarządzanie energią, recykling, oraz zaangażowanie w procesy „przyjazne dla środowiska”. Producenci starają się działać tak wydajnie, jak to możliwe, ponieważ czas bezczynności utrzymuje maszyny w gotowości do pracy, co marnuje energię a także podnosi koszty produkcji.

Recykling, czyli ponowne wykorzystanie produktów ubocznych i minimalizacja odpadów poprzez śledzenie i identyfikowanie przynosi firmie oszczędności. Odpady, których nie można ponownie wykorzystać u jednego producenta, często mogą okazać się możliwe do ponownego wykorzystania przez innego, w tym m.in. złom stalowy, tektury/opakowania i inne materiały.

Rockwell Automation: „Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji”

W co inwestują producenci, by wesprzeć zrównoważony rozwój?

Respondenci badania skoncentrowali się głównie na systemach zarządzania produkcją (MES), systemach zarządzania jakością (QMS)i łańcuchów dostaw (SCP). Na liście znalazł się również przemysłowy Internet rzeczy i zarządzanie wydajnością zasobów (APM), które wspierają połączenie oprogramowania i sprzętu oraz kontrolę produkcji.

Badanie przeprowadzone przez Plex Systems, firmę Rockwell Automation we współpracy z Hanover Research

Rola technologii w działaniach ESG

Rockwell Automation wskazuje, że 65% respondentów na pytanie odnośnie roli, jaką technologia odgrywa w działaniach organizacji na rzecz ESG/Sustainability określiło ją jako „znaczącą” lub „bardzo istotną”, zwłaszcza firmy z sektora CPG (consumer packaged goods), sprzętu elektronicznego, tworzyw sztucznych.

Źródło i prawa

Badanie przeprowadzone przez Plex Systems, firmę Rockwell Automation we współpracy z Hanover Research