Rockwell Automation: „Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji”

Badanie zostało przeprowadzone przez Plex Systems, podmiot firmy Rockwell Automation, we współpracy z Hanover Research. Wśród uczestników i respondentów znalazło się około 321 podmiotów – firm produkcyjnych z całego świata.

Badanie firmy Raport o Stanie Inteligentnej Produkcji z 2022 r. /The 2022 State of Smart Manufacturing Report – overview/ – to najbardziej solidna edycja, jaka dotychczas powstała. Wyniki badania ujawniają obecny stan i kondycję inteligentnej produkcji (smart manufacturing), wyzwania przed którymi stoją firmy produkcyjne, a także oczekiwania dotyczące przyszłości sektora produkcyjnego. 

Coroczny raport o stanie inteligentnej produkcji firmy Plex (spółka Rockwell Automation) wziął pod lupę najpilniejsze wyzwania branży produkcyjnej ostatniej dekady. Niedobór wykwalifikowanych pracowników, zakłócenia w łańcuchu dostaw i ograniczanie ryzyka są co roku głównymi przeszkodami w rozwoju branży, ale ich przyczyny stale się zmieniają. Kluczem do rozwiązania tych problemów i innych jeszcze nieznanych zjawisk jest technologia – w szczególności inteligentna produkcja. Czynniki takie jak wzrost ilości danych na poziomie zakładu, większa łączność maszyn i ludzi, rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz praktyczne wykorzystanie i przystępność cenowych technologii zmieniają produkcję i poszerzają ludzkie możliwości.

Rockwell Automation: 3 zasady cyberbezpieczeństwa infrastruktury przemysłowej

SMART MANUFACTURING

Inteligentna instrumentacja i optymalizacja w czasie rzeczywistym procesów biznesowych, fizycznych i cyfrowych w fabrykach i w całym łańcuchu wartości. Zasoby i procesy są zautomatyzowane, zintegrowane, monitorowane i stale oceniane na podstawie wszystkich dostępnych informacji możliwie najbliżej czasu rzeczywistego. Rockwell Automation wskazuje, że wdrożenie inteligentnej produkcji przyspieszyło o 50% i w 2022 ten trend wzrostowy się utrzyma. Modularyzacja oprogramowania, która pozwala na stopniowe przyjmowanie technologii, zyskuje na popularności, ponieważ producenci chcą stać się bardziej zwinni w obliczu przeciwności.

 • Wdrażanie inteligentnej produkcji wzrosło o 50% rok do roku
 • Działania w zakresie ESG są traktowane bardziej priorytetowo
 • Bariery wejścia są niższe, co prowadzi do wyższego poziomu adopcji i bardziej atrakcyjnego zwrotu z inwestycji.

PANDEMIA ODKRYŁA 3 ROZWIJAJĄCE SIĘ WYZWANIA BIZNESOWE

Rockwell Automation wskazuje, że raporty o stanie inteligentnej produkcji z 2021 i 2022 r. wskazały, że pandemia COVID-19 uwypukla problemy i wyzwania, z jakimi mierzy się branża:

 • Nowoczesne rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw muszą uwzględniać współczesną złożoność.
 • Przy ponad 800 000 nieobsadzonych stanowiskach produkcyjnych potrzebne jest nowe podejście do rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników.
 • Ograniczanie ryzyka wciąż ewoluuje i przy ciągłej potrzebie rozwoju.

NIEGDYŚ PRZEREKLAMOWANE TECHNOLOGIE DZIŚ ROZWIĄZUJĄ NASZE PROBLEMY

Technologie, które kiedyś były postrzegane jako przereklamowane i mało prawdopodobne, aby wniosły znaczący wkład, są obecnie uważane za kluczowe dla sukcesu. Chmura, wzmocnione urządzenia przemysłowe i automatyzacja procesów pomagają firmom pokonywać wyzwania związane z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, zarządzaniem łańcuchem dostaw i ograniczaniem ryzyka. Ponadto rozszerzona rzeczywistość zyskują popularność, pomagając szybko wdrożyć nowych pracowników i przyciągnąć nowe talenty.

 • 49% respondentów — prawie 20% rok do roku — korzysta z jakiejś formy inteligentnych urządzeń (AR, rzeczywistość mieszana, urządzenia do noszenia).
 • 75% respondentów postrzega technologię jako kluczowe rozwiązanie problemów pracowników.
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, które prezentują się jako zaawansowane technologicznie, są bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników.

Rockwell Automation: raport o cyklu życia biznesu i transformacji

POZOSTAĆ KONKURENCYJNYM W 2022 I PÓŹNIEJ

Produkcja nigdy nie była tak kluczowa. Pandemia ujawniła skalę wyzwań, przed którymi stoją producenci, w tym zakłócenia łańcucha dostaw, niedobór wykwalifikowanych pracowników i ograniczanie ryzyka. Zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne (ESG) również stało się niezbędnym elementem działalności biznesowej. Jednocześnie połączenie analiz opartych na danych, szybkości i automatyzacji nigdy nie było bardziej dostępne. Wszystko to przyspiesza wdrażanie inteligentnej produkcji. Oto kilka faktów z raportu, którym warto się przyjrzeć:

 • Wskaźniki wdrożenia inteligentnej produkcji wzrosły o 50% od 2021 do 2022 r., co oznacza, że 2 na 3 producentów korzysta obecnie z jakiejś formy inteligentnego komponentu produkcyjnego.
 • Niezdecydowanie spowodowane przeciążeniem opcji inwestycyjnych w technologię jest po raz pierwszy wiodącą przeszkodą w rozwoju – wybrało ją ponad 20% respondentów.
 • Podczas gdy 78% producentów posiada rozwiązanie punktu planowania łańcucha dostaw, 38% respondentów stwierdziło, że planuje zainwestować w planowanie łańcucha dostaw, wskazując, że ich obecne rozwiązanie nie wystarczy.
 • Ponad 80% respondentów zarówno w raporcie o stanie inteligentnej produkcji z 2022 r., jak i w ankiecie perspektywicznej NAM (National Association of Manufacturers) podkreśla znaczenie przyciągania i utrzymania wysokiej jakości siły roboczej.

Coroczny raport o stanie inteligentnej produkcji firmy Plex wziął pod lupę najpilniejsze wyzwania ostatniej dekady. Niedobór wykwalifikowanych pracowników, zakłócenia w łańcuchu dostaw i ograniczanie ryzyka są co roku głównymi przeszkodami w rozwoju branży, ale ich przyczyny stale się zmieniają. Kluczem do rozwiązania tych problemów i innych jeszcze nieznanych zjawisk jest technologia – w szczególności inteligentna produkcja. Czynniki takie jak wzrost ilości danych na poziomie zakładu, większa łączność maszyn i ludzi, rozwój Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz praktyczne wykorzystanie i przystępność cenowych technologii zmieniają produkcję i poszerzają ludzkie możliwości.

Źródło i Prawa

The 2022 State of Smart Manufacturing Report – overview/

Raport wraz z infografiką The 2022 State of Smart Manufacturing Report