Raport PwC Polska: Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość

Jak pokazuje najnowszy raport PwC Polska poświęcony chmurze w sektorze finansowym ,,Chmura i jej wartość” – 65% firm z sektora finansowego ocenia dojrzałość chmurową swojej organizacji jako niską.
Ponad połowa zarządzających polskimi instytucjami finansowymi postrzega chmurę głównie jako platformę do innowacji. Świadczy to o tym, że rynek w Polsce jest wciąż w fazie eksperymentalnej. Dla porównania, menedżerowie ze Stanów Zjednoczonych na pierwszym miejscu wprost wskazują szansę na wzrost przychodów, a zdolność do określenia efektów biznesowych jest kluczowym narzędziem przy decydowaniu o skali transformacji.

Na jakie pytania odpowiada raport?

 • W jaki sposób firmy z sektora finansowego mierzą wartość uzyskaną dzięki chmurze?
 • Jakie są najważniejsze cele biznesowe zakładane przed transformacją chmurową?
 • Czy firmy uzyskują oczekiwaną wartość z transformacji chmurowej?

Raport jest suplementem do raportu “Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość”, w którym wzięli udział członkowie kadry zarządzającej – CEO, CFO, CIO, CTO, COO ze 115 organizacji z sektorów: energetyka, usługi użyteczności publicznej, ochrona zdrowia, produkcja.

Dojrzałość chmurowa organizacji

Wysoka dojrzałość oznacza, że rozwiązania chmurowe stosowane są we wszystkich obszarach działalności m.in. poprzez:

  • projektowanie usług i rozwiązań biznesowych na bazie zaawansowanych warstw usług chmurowych (PaaS, SaaS),
  • wysoka synergia usług, platform i zbudowanie holistycznego podejścia dla organizacji przy zachowaniu wysokiej personalizacji dla odbiorcy (zewnętrznego. i wewnętrznego)
  • zoptymalizowane i efektywne wykorzystanie chmury w miejscach, gdzie przynosi największe korzyści,
  • potencjalne uwzględnienie strategii multicloud i modelu hybrydowego, jak i potencjalnej dyspersji
  • wykorzystywanie sprawdzonych metodyk, modeli oraz w sposób optymalny zasobów i kompetencji zewnętrznych,
  • ustrukturyzowane zarządzanie kompetencjami (m.in. Centrum Kompetencji Chmurowych)
  • nowy, zoptymalizowany model operacyjny wykorzystujący m.in. zasoby w modelu “as a service”

Niska dojrzałość oznacza fazę testowania pojedynczych rozwiązań.

Jakie są oczekiwania wobec chmury: perspektywa 3 lat

Najczęściej wskazywane efekty biznesowe z transformacji chmurowej oczekiwane w perspektywie 3 najbliższych lat związane są z umocnieniem pozycji rynkowej firmy. W 3-letniej perspektywie liderów widać pozytywny trend w postrzeganiu efektów i korzyści, jakie mogą przynieść transformacje chmurowe. Oczekiwanie zmniejszenia kosztów ustępuje miejsca lepszej efektywności, poprawie obszaru time to market czy potencjalnie zwiększenia konkurencyjności (dzięki chmurze) w długiej perspektywie.

TOP 6 najczęściej wskazywanych efektów biznesowych do osiągnięcia wg zarządów (C-level)

  • 44% – przyspieszenie time to market dla nowych produktów, usług
  • 44% – wprowadzanie innowacji w naszych produktach i usługach, zwiększenie przewagi konkurencyjnej
  • 44% – zapewnienie ciągłości biznesowej
  • 43% – zwiększenie odporności i elastyczności działania
  • 29% – zmniejszenie kosztów
  • 27% – usprawnienie procesu decyzyjnego dzięki lepszej analizie danych

Raport jest suplementem do raportu “Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

Źródło i prawa