Raport Ericsson „Future of Work Life”

Badanie Future of Work Life, firmy Ericsson Consumer & IndustryLab zweryfikowało, jak pracownicy i pracodawcy funkcjonują w obecnym środowisku zawodowym oraz jakie mają poglądy na przyszłość pracy.

Przyszłość rozumianą jako przestrzeń parametryzowaną przez pandemię oraz digitalizację. Jednym z kluczowych wniosków jest wzrost optymizmu wobec elastycznej pracy zdalnej. Jednak pojawiają się również obawy o zwiększony nadzór oraz niedostosowanie rozwiązań technologicznych do oczekiwań pracowników.

12. Ericsson ConsumerLab

Pracownicy nadal na pierwszym miejscu stawiają elastyczność jako kluczowe kryterium zatrudnienia w najbliższej przyszłości. Ich zdaniem praca hybrydowa nadal pozostanie obowiązującym standardem. Według badania firmy Ericsson, obecnie około 25 proc. globalnej populacji aktywnej zawodowo jest gotowa przedkładać elastyczność nad pozostałe wartości oferowane przez pracodawców.

  • Jednocześnie prawie połowa (48 procent) pracowników biorących udział w badaniu twierdzi, że cieszy ich zwiększona elastyczność w pracy. 52 procent ankietowanych uważa elastyczne godziny pracy lub lokalizację za kluczowe wymagania, podczas gdy 25 procent twierdzi, że elastyczność jest najważniejszym priorytetem przy wyborze nowego miejsca pracy.
  • Jednak zdaniem respondentów pojawia się również obawa, że takie rozwiązania mogą wiązać się z kosztem zwiększonego nadzoru. Równoważenie dostępności i prywatności jest obecnie wyzwaniem i problemem w przypadku pracy hybrydowej. 65 proc. pracowników, którzy są optymistycznie nastawieni do rozwiązań technologicznych, wspierających model hybrydowy, uważa również, że będzie się on wiązać ze wzrostem nadzoru nad pracownikiem.

Badanie Future of Work Life uwidoczniło także kolejny problem – obecnie decydenci i pracownicy są coraz mniej zgodni w kwestii doboru odpowiedniej technologii. Tylko 33 proc. pracodawców bierze pod uwagę preferencje pracowników przy inwestowaniu w nowe rozwiązania, a 4 na 10 pracowników zmaga się z narzędziami nieadekwatnymi do ich zadań.

Pełna wersja raportu jest dostępna pod linkiem: Future of Work Life

Źródło i prawa