12. Ericsson ConsumerLab

Ericsson przeprowadził badanie 12. ConsumerLab, w którym udział wzięło ponad 15 000 użytkowników early adopters (wczesnych nabywców nowych technologii) z całego świata. Odpowiadając na zmiany klimatyczne i globalne ocieplenie, blisko 99% respondentów spodziewa się proaktywnego korzystania z internetu i rozwiązań cyfrowych.

Wyniki badania zostały opracowane w najnowszym corocznym badaniu 10 Hot Consumer Trends “Life in a Climate-Impacted Future”Jest to dwunasta edycja raportu Ericsson ConsumerLab, który przedstawia obawy i oczekiwania konsumentów oraz indywidualne inicjatywy technologiczne podejmowane do 2030 roku na rzecz klimatu.

3% badanych uważa, że świat osiągnie lub przekroczy wskaźnik globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza, który według międzynarodowych standardów uznawany jest za granicę powyżej której prawdopodobne są bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe oraz negatywne skutki dla klimatu.

Blisko 55% użytkowników early adopters z dużych miast uważa, że zmiana klimatu będzie miała negatywny wpływ na ich życie i oczekuje, że rozwiązania cyfrowe przyczynią się do ograniczenia zmian klimatycznych i ochrony środowiska.

Główne obawy dotyczą kosztów życia, dostępu do energii, zasobów materialnych oraz bezpieczeństwa i potrzeby niezawodnej łączności w niespokojnych czasach i chaotycznej pogodzie.

Zdecydowana większość badanych nie tylko wierzy, że zmiany klimatu mają miejsce, ale także, że skutki będą miały większy wpływ na ich życie niż obecnie.

Zgodnie z trendem “mniej znaczy więcej cyfrowo”, ankietowani przewidują, że sztuczna inteligencja rozszerzy się na styl życia konsumentów – chociażby wspierając kupujących w korzystaniu z cyfrowych alternatyw wobec produktów fizycznych.

15 000 badanych z 30 miast na całym świecie oceniło 120 pomysłów na produkty cyfrowe w 15 dziedzinach życia, począwszy od adaptacji codzienności do zmian klimatycznych, kończąc na sposobach radzenia sobie z trudnymi zjawiskami atmosferycznymi. W oparciu o uzyskane dane, eksperci Ericsson ConsumerLab stworzyli 10 najważniejszych trendów konsumenckich.

10 najważniejszych trendów konsumenckich:

1 Cięcie kosztów

Usługi cyfrowe pomogą konsumentom kontrolować koszty żywności, energii i podróży w niestabilnych czasach klimatycznych. Ponad 60% badanych jest zaniepokojonych wyższymi kosztami życia w przyszłości.

2 Stabilna sieć

Niezawodne i odporne połączenia internetowe będą zyskiwać na znaczeniu, w miarę nasilania się ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Około 80% respondentów uważa, że w latach 30-tych XXI wieku inteligentne lokalizatory sygnału wskażą optymalne obszary zasięgu podczas klęsk żywiołowych.

3 Mobilność bez pośpiechu

Znane nam harmonogramy pracy mogą stać się przeszłością. Przepisy klimatyczne i efektywność energetyczna zmienią elastyczność pracy. 68% ankietowanych planowałoby swoją aktywność kierując się optymalizacją kosztów energii, a nie efektywnością czasową.

4 Sztuczna inteligencja

Przewiduje się, że sztuczna inteligencja będzie chronić konsumentów podczas nieprzewidywalnej i niestabilnej pogody. Prawie połowa użytkowników early adopters twierdzi, że dla własnego bezpieczeństwa będzie używać spersonalizowanych systemów ostrzegania przed zagrożeniami meterologicznymi.

5 Nowy klimat pracy

Korporacyjne ograniczenia śladu węglowego, rosnące koszty i przyspieszona cyfryzacja będą kształtować procedury pracy przyszłości. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych przewiduje, że asystenci AI zaplanują dojazdy, zadania i zasoby, aby zminimalizować ślad węglowy organizacji.

6 Inteligentna woda

Ze względu na zmniejszające się zasoby słodkiej wody, konsumenci oczekują inteligentnych instalacji w celu oszczędzania i ponownego wykorzystania wody. Prawie połowa badanych twierdzi, że ich gospodarstwa domowe będą używać inteligentnych zbieraczy wody na dachach, balkonach i oknach, otwierających się podczas opadów, aby zbierać i oczyszczać wodę deszczową.

7 Energonomia

Cyfrowe usługi udostępniania energii mogą złagodzić ciężar rosnących kosztów energii.
Energia może stać się walutą – 65% użytkowników early adopters uważa, że w latach 30-tych. Konsumenci będą mogli płacić za towary i usługi w kWh za pomocą aplikacji mobilnych.

8 Mniej znaczy więcej cyfrowo

Wirtualne zamienniki produktów mogą stać się wyznacznikami statusu. Nadmierna fizyczna konsumpcja może być zarówno kosztowna, jak i społecznie krytykowana. Dematerializacja nawyków konsumpcyjnych może przyspieszyć – jedna trzecia wczesnych nabywców technologii wierzy, że będzie osobiście korzystać z aplikacji zakupowych sugerujących cyfrowe alternatywy dla produktów fizycznych.

9 Przyroda

W obliczu ciągłych zmian klimatycznych i potencjalnych ograniczeń w podróżowaniu, doświadczanie natury na obszarach miejskich bez podróżowania może być standardem w latach 30-tych. Czterech na dziesięciu użytkowników early adopters z miast pragnie osobiście korzystać z wirtualnej usługi turystycznej, która pozwoli odwiedzać rezerwaty przyrody i szlaki górskie w czasie rzeczywistym.

10 Oszustwa klimatyczne

Ankietowani sygnalizują, że wysokie ceny oraz racjonowanie energii i wody wykorzystają nieuczciwi konsumenci, szukający sposobów obejścia ograniczeń środowiskowych. Ponad połowa respondentów spodziewa się, że hakerzy będą nielegalnie korzystać z wody lub elektryczności za pomocą aplikacji internetowych.