Raport CiscoVisual Networking Index (VNI)

Cisco przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat ruch IP w sieci będzie większyJuż do 2022 roku, ruch IP w sieci będzie wyższy niż przez ostatnie 32 lata łącznie. Ten ogromny wzrost będzie pochodną tego, w jaki sposób korzystamy z naszych urządzeń i Internetu.

Do 2022 roku, ponad 60% światowej populacji będą stanowili użytkownicy Internetu. Ponad 28 miliardów urządzeń oraz połączeń będzie online. Natomiast treści wideo będą stanowiły 82% całego ruchu IP.

Na Internet składają się tysiące sieci prywatnych i publicznych na całym świecie. Od 1984 roku wysłano za jego pomocą ponad 4,7 zettabajtów danych. Dla porównania, to tak jakby wszystkie wyprodukowane kiedykolwiek filmy były wysyłane w ciągu minuty.

Eksperci Cisco prognozują w najnowszym raporcie Cisco VNI 2018 Central and Eastern Europe, że to dopiero początek.

Kluczowe prognozy na rok 2022

Raport Cisco VNI przedstawia jaki wpływ na globalne sieci IP będą mieli użytkownicy, urządzenia i inne trendy technologiczne kształtujące rynek w latach 2017 – 2022:

 1. Globalny ruch IP będzie ponad 3 razy wyższy
 • Specjaliści Cisco przewidują, że do 2022 roku globalny ruch IP osiągnie 396 eksabajtów miesięcznie i 4,8 zettabajtów rocznie. Dla porównania w 2017 roku wynosił on 122 eksabajtów miesięcznie.
 • Do 2022 roku, w ciągu godziny największej aktywności użytkowników, ruch sieciowy będzie sześć razy większy niż przeciętnie. Wzrośnie on niemal 5-krotnie w okresie 2017 – 2022 (średnio o 37% rocznie) i osiągnie 7,2 petabajtów na sekundę do 2022 roku. Dla porównania, przeciętny ruch internetowy wzrośnie niemal 4-krotnie (średnio o 30% rocznie) w ciągu tego samego okresu i osiągnie 1 petabajt do 2022 roku.

 1. 60% populacji będą stanowili użytkownicy Interentu
 • Do 2022 roku na świecie będzie 4,8 miliarda użytkowników Internetu. W 2017 roku było ich 3,4 miliarda, co stanowiło 45% populacji.
 1. Globalna liczba urządzeń i połączeń siecowych osiągnie 28,5 miliarda
 • Do 2022 r. na świecie będzie 28,5 miliarda stacjonarnych i mobilnych urządzeń osobistych oraz połączeń, w porównaniu z 18 miliardami w 2017 r. Daje to 3,6 urządzeń / połączeń sieciowych na osobę. W 2017 roku było to 2,4 urządzenia na osobę.
 • Do 2022 roku ponad połowa wszystkich urządzeń i połączeń będzie związana z komunikacją M2M (machine-to-machine) w porównaniu do 34% w 2017 roku. Daje to 14,6 miliarda połączeń pochodzących od inteligentnych głośników, sparowanych urządzeń i innych połączonych sprzętów, w porównaniu do 6,1 miliarda w 2017 roku.
 1. Globalny Internet szerokopasmowy, Wi-Fi i prędkość sieci mobilnych wzrosną co najmniej dwukrotnie
 • Średnie globalne prędkości stacjonarnego Internetu szerokopasmowego ulegną podwojeniu, z 39 Mb/s do 75,4 Mb/s.
 • Średnie globalne prędkości połączeń Wi-Fi wzrosną ponad dwukrotnie, z 24,4 Mb/s do 54 Mb/s.
 • Średnie globalne prędkości połączeń mobilnych wzrosną ponad trzykrotnie, z 8,7 Mb/s do 28,5 Mb/s.
 1. Wideo, gry i multimedia będą stanowiły ponad 85% całkowitego ruchu w sieci
 • Do 2022 roku, ruch IP związany z wideo zwiększy się czterokrotnie. W rezultacie będzie stanowił jeszcze większy odsetek całkowitego ruchu IP niż wcześniej – wzrost z 75% do aż 82%.
 • Ruch sieciowy związany z grami wzrośnie w latach 2017-2022 dziewięciokrotnie. W 2022 roku będzie stanowił 4% całkowitego ruchu IP.
 • Ruch sieciowy wywołany przez wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość będzie gwałtownie wzrastać, ponieważ coraz więcej konsumentów i firm korzysta z tych technologii. Do 2022 r. osiągnie on poziom 4,02 eksabajtów na miesiąc, w porównaniu z 0,33 eksabajta na miesiąc w 2017 r.
 1. Kluczowe dane dotyczące Polski:
 • Do 2022 roku 60% populacji Polski będzie korzystać z Internetu.
 • Od 2017 do 2022 roku ruch IP wzrośnie w Polsce 3-krotnie (średnio o 23% rocznie), osiągając 2,7 eksabajta danych miesięcznie (980 petabajtów w 2017 roku).
 • W roku 2022 przesył danych pochodzących z urządzeń mobilnych będzie 4-razy większy niż w 2017 r. i 2-razy większy niż stały ruch IP w tym samym okresie. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 34%.
 • W 2017 roku przesył danych pochodzących z urządzeń mobilnych stanowił 14% całkowitego ruchu IP, w 2022 r. będzie stanowił 22%.
 • W roku 2022 ruch generowany przez treści wideo wzrośnie 4-krotnie w porównaniu z 2017 r. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 29%.
 • W 2022 roku ruch generowany przez treści wideo (publikowane przez konsumentów, przedstawicieli biznesu i połączony) będzie stanowił 73% całkowitego ruchu, co oznacza wzrost o 18% względem 2017 r. 63,5% będą stanowiły materiały wideo jakości HD, a 12,1% ultra HD.
 • W roku 2022 ruch generowany przez gry wzrośnie 5-krotnie w porównaniu z 2017 r. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 40%.
 • Eksperci Cisco przewidują, że do 2022 roku 31% ruchu IP będzie generowane przez komputery stacjonarne (w 2017 roku było to 58%), 10% przez telewizory, 36% przez smartfony (w 2017 roku było to 21%), 9% przez tablety, 14% przez modułu M2M – komunikajci na linii maszyna – maszyna (w 2017 roku było to 3%).
 • Do 2022 r. w naszym kraju będzie 5,5 urządzeń podłączonych do sieci na mieszkańca, w porównaniu z 3,1 w 2017 r., z czego 40% będą stanowiły urządzenia mobilne.
 • W Polsce moduły M2M będą stanowiły 51% (105,9 mln) wszystkich urządzeń podłączonych do sieci już do 2022 roku. Dla porównania, w 2017 stanowiły jedynie 28%.
 • Średnia prędkość stałego łącza szerokopasmowego wzrośnie 2,2-krotnie w latach 2017-2022, z 30,2 Mb/s do 65,2 Mb/s.

Badanie Cisco Complete VNI Forecast

Raport Cisco Complete VNI™ obejmuje globalne, regionalne i krajowe prognozy oraz trendy związane z sieciami stacjonarnymi i mobilnymi. Pełen raport zawiera dodatkowe informacje i analizy dotyczące Internetu Rzeczy według branży, poziomu przyjęcia IPv6, wzrostu ruchu wygnerowanego przez określone aplikacje, schematów ruchu, implikacji związanych z wdrażaniem sieci bezprzewodowych, hotspotów Wi-Fi, wydajności sieci szerokopasmowej i kwestii dotyczących bezpieczeństwa sieci.

2019: Technologie, które wpłyną na biznes

Metodyka badania Cisco VNI

Cisco VNI Complete Forecast na lata 2017-2022 opiera się na niezależnych prognozach analityków i rzeczywistych danych dotyczących wykorzystania sieci. Wyniki tych badań zostają uzupełnione o szacunki dotyczące globalnego ruchu IP i poziomu adaptacji poszczególnych usług. Szczegółowy opis metodologii znajduje się w pełnym raporcie. W swojej 13-letniej historii badania Cisco® VNI stały się wysoko cenionymi indeksem wzrostu Internetu. Rządy, regulatorzy sieci, badacze akademiccy, firmy telekomunikacyjne, eksperci ds. technologii, a także prasa branżowa / biznesowa i analitycy polegają na corocznych badaniach, które mają pomóc w planowaniu przyszłości cyfrowej.

Cisco VNI 2018 Central and Eastern Europe