Raport Accenture Technology Vision 2018

Przygotowując raport Technology Vision 2018, Accenture przeprowadziło ankiety wśród ponad 6300 przedstawicieli kadry zarządzającej z całego świata. Przeszło czterech na pięciu respondentów (84 procent) przyznaje, że technologia pozwala firmom uzyskać większy wpływ na codzienne życie ludzi.

Accenture Technology Vision 2018 to corocznie publikowany raport, przygotowywany przez Accenture, prognozujący kluczowe trendy technologiczne, które zrewolucjonizują rynek w ciągu najbliższych trzech lat.

Przykładem jest tu Amazon, który wykorzystując swoją obecność online, a także urządzenie Echo i asystenta Alexę, tak głęboko wniknął w codzienne życie swoich klientów, że architekci projektując nowoczesne apartamentowce uwzględniają w nich specjalne skrytki na zakupy w globalnym e-sklepie. Klienci Amazon udostępniają firmie wejście do swoich domów, za pośrednictwem systemu inteligentnego zamka, tak, aby kurierzy mogli realizować dostawy, kiedy nikogo nie ma w domu.

– Tegoroczny raport podkreśla potrzebę zachowania równowagi pomiędzy rozwojem technologii, a odpowiedzialnością za społeczne skutki zmian.  Tak samo, jak miasta rozwijały się wokół portów czy linii kolejowych, współczesny świat zmienia się dzięki cyfrowym innowacjom, których fundamentem jest wzajemne zaufanie. Liderzy cyfrowej rewolucji budują unikalne relacje oparte nie tylko na swoich produktach i usługach, ale też na dzieleniu się swoim systemem wartości. – powiedział Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce.

Autorzy raportu zawracają uwagę na fakt, że obecna transformacja technologiczna jest wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy zmiany zachodzą w obie strony. Ludzie nie tylko wykorzystują produkty i usługi oferowane przez firmy, lecz także dostarczają im informacji zwrotnych, które umożliwiają doskonalenie wachlarza oferty. Nowe dwukierunkowe partnerstwa wymagają większej odpowiedzialności wobec konsumentów, partnerów biznesowych i całego społeczeństwa.

http://branden.biz/index.php/2017/02/06/technology-vision-2017-raport-accenture-technology/

Relacje te wykraczają poza obszar konsumencki. Firma Tesla rozpoczęła współpracę z rządem w celu przyspieszenia opracowania regulacji potrzebnych do rozwoju pojazdów autonomicznych. Siemens, oferując system operacyjny MindSphere, zbierający dane z całej infrastruktury, np. energetycznej, staje się kluczowym partnerem dla milionów ludzi na całym świecie.

Raport Technology Vision 2018 opisuje pięć nowych trendów technologicznych, które należy wziąć pod uwagę w strategii rozwoju firm:

  • Obywatel AI: wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) na rzecz firm i społeczeństwa. Wraz z rozwojem funkcjonalności AI, wzrasta także oddziaływanie sztucznej inteligencji na życie ludzi. Roboty i sztuczna inteligencja muszą być postrzegane jako użyteczne i wiarygodne narzędzia, poprawiające jakość życia.
  • Rozszerzona rzeczywistość: skracanie dystansów. Technologie rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej zmieniają sposób życia i pracy. Pozwalają na obsługę coraz bardziej zaawansowanych technologii, przez mniej wykwalifikowanych pracowników, wykorzystując zdalne wsparcie ekspertów.
  • Wiarygodność danych: zwiększanie znaczenia zaufania. Wraz z coraz intensywniejszym wykorzystaniem danych, firmy muszą stawić czoła problemowi nieautentycznych, zmanipulowanych i tendencyjnych informacji.
  • Technologia otwarta na współpracę: budowanie partnerstw na dużą skalę. Firmy budują partnerstwa w oparciu o technologie, ale ich własne systemy często nie są w stanie zapewnić wymaganej integracji. Aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnego przedsiębiorstwa, firmy muszą przebudować własne architektury informatyczne.
  • Internet of Thinking: tworzenie inteligentnych systemów rozproszonych. Firmy stawiają na swój rozwój wykorzystując robotykę, sztuczną inteligencję oraz budując unikalne doświadczenie klientów. Jednak stworzenie inteligentnych środowisk będzie wymagało modernizacji istniejącej infrastruktury technologicznej.

Raport Technology Vision 2018