PwC Polska : “Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

Jak informuje PwC Polska – jest to pierwsze tak duże badanie poświęcone wykorzystaniu chmury w Polsce. W badaniu wzięli udział członkowie kadry zarządzającej – CEO, CFO, CIO, CTO, COO ze 115 organizacji. 

Celem raportu jest wskazanie osobom zarządzającym i decydentom kierunków nadchodzących zmian w zakresie transformacji cyfrowej organizacji oraz tych obszarów, które będą na taką transformację najbardziej podatne.

  • Jakie oczekiwania biznesowe wobec rozwiązań chmurowych mają osoby zarządzające przedsiębiorstwami w Polsce?
  • Gdzie poszukiwany jest największy efekt biznesowy wynikający z możliwości technicznych i jak zbudować wartość dzięki chmurze obliczeniowej?
  • Dlaczego strategia technologiczna nie może być wyłącznie planem IT, a musi być elementem całej strategii biznesowej?
  • Jakie są oczekiwania wobec chmury w ciągu najbliższych 3 lat?

PwC: Chmura z efektem biznesowym

“Chmura i jej wartość. Oczekiwania vs. rzeczywistość”

Źródło i prawa