Prostota technologii to podstawa: „Citrix Priming a New Era of Digital Wellness”

Głównym czynnikiem technologii według respondentów jest jej prostota. Dla blisko 84% badanych oznacza to korzystanie z intuicyjnych i łatwych w użyciu aplikacji.

W badaniu Priming a New Era of Digital Wellness przeprowadzonym wśród pracowników z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Brazylii, Chin, Japonii, USA i Australii (próba ponad 1000 os), 90% respondentów potwierdziło, że dostęp do „dobrej technologii” powoduje, że są oni bardziej produktywni. Co jednak definiuje “dobrą technologię”?

Głównym czynnikiem według respondentów jest jej prostota. Dla blisko 84% badanych oznacza to korzystanie z intuicyjnych i łatwych w użyciu aplikacji.

Automatyzacja 

Trzy z czterech osób twierdzi, że technologia powinna eliminować stres i frustrację oraz  automatyzować powtarzalne zadania. Wszystko po to, by pracownicy mogli skupić się na kluczowych aspektach swojej pracy. Wpływ na jej miejsce i sposób mają cyfrowe technologie oraz nowe, bardziej elastyczne warunki.

Na pytanie o uszeregowanie czynników miejsca pracy, które pozwalają im działać najefektywniej, respondenci postawili na trzecim miejscu elastyczność, tuż za wynagrodzeniem i odpowiednim zarządzaniem oraz przed dostępem do właściwych rozwiązań IT. Dodatkowo ponad 75% badanych uważa, że większa elastyczność w pracy pomoże im wprowadzać innowacje i być bardziej kreatywnymi.

– Satysfakcja z pracy ma zasadnicze znaczenie dla realizacji kluczowych celów biznesowych organizacji: od skutecznego przyciągania i zatrzymywania wartościowych pracowników po zwiększanie satysfakcji klientów, lojalności wobec marki i ostatecznie jej przychodów – mówi  Donna Kimmel, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny Citrix.

Citrix: badanie cyfrowej transformacji w Polsce

Równowaga czyli efektywność 

Technologia zmieniła sposób pracy. Mobilność pozwala na działanie z dowolnego miejsca bez ograniczeń czasowych. Ale to nie znaczy, że ciągłe bycie „online” jest właściwe. 67% badanych respondentów uważa, że ma ono znaczący, negatywny wpływ na ludzkie zdrowie i dobre samopoczucie.

Wykorzystując rozwiązania do stworzenia cyfrowej przestrzeni pracy, firmy mogą zoptymalizować dzień pracownika, organizując, zarządzając i automatyzując jego pracę w inteligentny i osobisty sposób. Ponad 75% ankietowanych uważa, że może to pomóc im osiągnąć lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym i zapobiec wypaleniu zawodowemu. 80% badanych twierdzi, że kadra zarządzająca powinna ten element uczynić jednym z priorytetów.

Priming a New Era of Digital Wellness

Źródło: Citrix