Profesjonaliści w Polsce 2017: raport o wolnych zawodach

Technologia wpływa na każdy rodzaj biznesu. W szczególności jednak warto spojrzeć na tradycyjne profesje zwane wolnymi zawodami, które w polskiej rzeczywistości gospodarczej zmieniają się szczególnie szybko.

Kluczową zasadą w sektorze usług prawniczych lekarskich oraz m.in. projektowych jest  własna działalność gospodarcza, która powoduje,  że codzienne aktywności wymagają znacznie więcej niż praca powiązana z posadą. Technologie pomagają ale jednocześnie stanowią wyzwanie dla wolnych zawodów już to, co do zakresu merytorycznego (w jakim kierunku pójść?) już to, wyzwania związane z finansowaniem własnego biznesu.

Odpowiedzią na szereg pytań o modus vivendi oraz ścieżkę rozwoju prywatnych praktyk lekarskich, kancelarii adwokackich czy firm konsultingowych prowadzonych w formie prywatnej praktyki są wyniki kolejnego rocznego badania Deutsche Bank „Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2017”.

http://branden.biz/index.php/2017/04/30/ibm-watson-for-oncology-zautomatyzowana-diagnoza-w-praktyce-lekarskiej/

W raporcie czytamy, że „specjaliści większy nacisk kładą na elementy infrastrukturalne – lokalizacja, wyposażenie oraz rozszerzenie zakresu świadczonych usług są dla nich istotniejsze, niż dalsze eksplorowanie rynku. To, moim zdaniem, wyraz postawy ostrożnościowej – lepiej budować swoją przewagę konkurencyjną w sposób jakościowy, a nie ilościowy. Być może ostatnie dwanaście miesięcy (w relacji do 2016) zmniejszyło ich apetyt na ekspansję rynkową – co widać w deklaracjach skłonności do inwestycji tylko co trzeciego profesjonalisty. Jeżeli już je ma poczynić, to stanowić je będą zakup sprzętu lub wyposażenia biura, gabinetu czy pracowni”.

Źródła finansowania 

Ja czytamy w raporcie Deutsche Bank „Wolne zawody w Polsce. Portret profesjonalisty 2017” aż 39 proc. z nich wyraża obawy co do swej sytuacji materialnej za kilkanaście-kilkadziesiąt lat. Dlatego też, na tle całej populacji ludności Polski widzimy ponadprzeciętną skłonność do zaangażowania w oszczędzanie na emeryturę w ramach III filaru oraz innych form budowania bezpiecznej przyszłości finansowej. Jako przyczynę takich zachowań możemy znowu wymienić postawy realistyczne – brak zaufania do poziomu emerytur wypłacanych w ramach standardowego systemu emerytalnego oraz większe wyczulenie na ostrzeżenia ekspertów i mediów.

Profesjonaliści to siłą rzeczy grupa bardziej świadomych ekonomicznie obywateli, ale także klientów, w tym klientów instytucji finansowych. Choć najczęściej wybierają ofertę standardową – rachunek indywidualny, karty płatnicze do rachunku, konto firmowe oraz lokatę terminową, to są segmentem obiecującym z punktu widzenia sektora usług finansowych. Nie bez znaczenia jest ich profil konsumenta usług bankowych – mobilnego, wygodnego, zawsze online, przywiązanego do niskiego poziomu lub wręcz braku opłat za usługi bankowe. W dużej mierze to klient o strategii cenowej. Dla ponad 40 proc. profesjonalistów liczą się wysokie kompetencje pracowników banku, zaś dla co trzeciego badanego ważna jest całościowa opieka nad finansami osobistymi i firmowymi, marka i prestiż banku.

Osoby wykonujące wolne zawody są szczególnie wyczulone na zmieniające się trendy i nowinki technologiczne. Wiedzą, że od stopnia wpasowania się w potrzeby klientów zależy ich kariera i reputacja. Dlatego cechuje ich relatywnie duża otwartość na nowe inwestycje oraz różne formy finansowania rozwoju – potwierdzają to doświadczenia Deutsche Bank Polska, który współpracuje na co dzień z gronem profesjonalistów reprezentujących różne zawody.

http://branden.biz/index.php/2017/09/15/ponad-60-proc-zawodow-zagrozonych-przez-ai/

W miarę rozwoju działalności rośnie skłonność do sięgania po kapitał zewnętrzny.Jeszcze rok temu na środki własne – jako źródło finansowania inwestycji – stawiało aż 64,5 proc. przedstawicieli wolnych zawodów. W najnowszej edycji badania ten odsetek zmniejszył się do niespełna 56 proc – czytamy w cytowanym raporcie Deutsche Bank.

Więcej w pełnej wersji raportu

wolne-zawody-w-polsce-portret-profesjonalisty-2017