Praca i kompetencje: studia wyższe (pod)upadają

Wg danych GUS od 2006 spada liczba osób wybierających studia wższe. Poszukiwane na rynku pracy kompetencje coraz większa grupa Polaków pozysuje w drodze nauki samodzielnej oraz zorganizowanych kursów i szkoleń. Jeżeli prognozy ekspertów Kodilla.com się spełnią, trend utrzyma się przynajmniej do 2021 roku.

Raport GUS  “Kształcenie Dorosłych” potwierdza malejącą liczbę osób zainteresowanych studiowaniem. Zgodnie z udostępnionymi danymi, stan ten utrzymuje się od 2006 roku. Rośnie z kolei liczba osób wybierających kształcenie pozaformalne i nieformalne. Dziś z kursów i szkoleń korzysta 29 proc., a z samokształcenia 25 proc. osób więcej niż 10 lat temu.

Eksperci ze szkoły programowania online Kodilla.com prognozują, że liczby te będą zmieniać się przynajmniej do 2021 roku. Zgodnie z ich wyliczeniami, za 3 lata liczba osób wybierających studiowanie spadnie o 32 proc. W tym samym czasie liczba kursantów wzrośnie o ponad 35 proc., a osób samokształcących – o ponad 28 proc.

20 proc. mniej studentów wśród dorosłych

20 proc. – zgodnie z danymi GUS, o tyle spadła liczba osób wybierających studia od 2006 roku. Z prognoz ekspertów Kodilla.com wynika, że w 2021 roku spadek ten wyniesie ponad 32 proc. Co jest przyczyną zmniejszania się liczby osób studiujących?

Jak długo trzeba się uczyć?

Aby zostać absolwentem szkoły wyższej, potrzeba od 5 – w przypadku studiów dziennych, do 7 lat – w przypadku studiów zaocznych i wieczorowych. Po takim czasie może się okazać, że wiedza jest przestarzała, a ponadto diametralnie zmieniła się sytuacja na rynku pracy, np. deficyt, który zdecydował o wyborze danego kierunku dotyczy już zupełnie innego zawodu.

Prawie 5 mln Polaków wybiera kursy i szkolenia

Według danych GUS, co czwarta osoba w wieku 25-64 lat wzięła udział w przynajmniej jednym kursie lub szkoleniu. Poza tym, od 2006 roku liczba takich osób wzrosła o 29 proc., a według prognoz Kodilla.com, do 2021 wzrośnie o 35 proc. Skąd taka popularność pozaformalnych form nauki?

Przyczyną jest intensywność nauki – czas trwania szkoleń i zakres materiału. Kursy, które obejmują wiedzę potrzebną do podjęcia konkretnego zawodu, trwają przeważnie kilka miesięcy i opierają się na praktyce. Tutaj nie ma czasu na zbędną teorię. Dlatego są chętnie wybierane przez osoby chcące zmienić zawód, np. przekwalifikować się do pracy w branży IT. Dla przykładu, bootcamp programistyczny umożliwiający zdobycie kompetencji junior Web Developera trwa 6-9 miesięcy i w 90 proc. opiera się na praktyce programowania. Średnio 75 proc. wykwalifikowanych w ten sposób osób znajduje pracę w ok. 3 miesiące po ukończeniu szkolenia.

http://branden.biz/index.php/2018/02/07/praca-wymagania-wobec-programistow-nie-spadaja/

6,5 mln Polaków uczy się samodzielnie

Od 2006 roku o ponad 25 proc. wzrosła również liczba osób uczących się samodzielnie. Według prognoz ekspertów z Kodilla.com, w 2021 roku liczba ta wzrośnie o 28 proc. Poza tym z samokształcenia najczęściej korzystają osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat (40 proc. na 8,3 mln osób, które wybrało samokształcenie w 2016 roku). Z kolei osoby z roczników 25-44 lata najchętniej decydują się na kursy i szkolenia.

Raport GUS  “Kształcenie Dorosłych