Praca hybrydowa: Cisco Webex Legislate

Pandemia udowodniła, że technologia ma kluczowe znaczenie nie tylko dla zapewnienia bezpiecznej łączności i produktywności, ale także umożliwienia przebiegu podstawowych procesów obywatelskich i demokratycznych w czasie kryzysu. Podczas pandemii COVID-19 lokalne i krajowe instytucje publiczne reagują, a także odpowiednio dostosowują sposób funkcjonowania, aby zdalnie świadczyć usługi i zapewnić ciągłość administracji państwowej. Aby wesprzeć organizacje rządowe i samorządowe w tym procesie, Cisco wprowadza rozwiązania, które umożliwią wymiarowi sprawiedliwości i organom ustawodawczym na całym świecie spełnianie ich kluczowych funkcji.

Nowe rozwiązania łączą technologię Cisco, między innymi wideokonferencje i zdalną komunikację w ramach Cisco Webex, z doświadczeniem i innowacyjnością organizacji Cisco Customer Experience (CX) oraz ekosystemem partnerów firmy. Aby przyspieszyć dostęp do tych narzędzi, Biuro Cisco ds. Finansowania Publicznego w jeszcze większym stopniu pomaga klientom i partnerom uzyskać dostęp do źródeł finansowania i przyspieszyć realizację projektów, które pomagają im służyć społecznościom w czasie pandemii.

Cisco: globalne badanie bezpieczeństwa pracy zdalnej

 • Pandemia COVID-19 wymaga od lokalnych i krajowych instytucji publicznych szybkiej reakcji oraz dostosowania się do sposobu świadczenia kluczowych usług w trybie zdalnego zarządzania.
 • Nowe rozwiązanie chmurowe, Webex Legislate, umożliwia organizowanie bezpiecznych zebrań przedstawicieli organów ustawodawczych, niezależnie od tego czy pracują zdalnie czy hybrydowo.
 • Nowe rozwiązanie Connected Justice dla sądów i zakładów karnych pozwala na wirtualne prowadzenie postępowań sądowych w czasie rzeczywistym, w dowolnym miejscu i czasie.
 • Rozbudowane Biuro Cisco ds. Finansowania Publicznego (Cisco Public Funding Office) pomaga klientom z sektora publicznego pozyskiwać finansowanie na całym świecie.

Nowe rozwiązania umożliwiają bezpieczne świadczenie usług wirtualnej administracji państwowej na wielu dotychczas niejednolitych pod względem technologicznym platformach, aby zapewnić większą wydajność i obniżyć koszty związane z podróżami, jednocześnie zapewniając społeczeństwu bezpieczeństwo. Przed COVID-19 wiele organów państwowych miało obowiązek organizować osobiste spotkania, a przejście na pracę zdalną było dla wielu nowym doświadczeniem.

Według najnowszego badania THE RISE OF THE HYBRID WORKPLACE przeprowadzonego przez Cisco, ponad 50% pracowników administracji rządowej przewiduje pracę zdalną przez co najmniej osiem dni w miesiącu. Jednostki administracji na całym świecie muszą zapewnić efektywną współpracę przedstawicieli organów ustawodawczych, pracujących w pełni zdalnie lub hybrydowo, umożliwiając im bezpieczne zebrania przy jednoczesnym przestrzeganiu procedur wynikających z obowiązującego prawa i zwyczaju.

Webex Legislate to nowe, bezpieczne i specjalnie zaprojektowane rozwiązanie chmurowe, które rozszerza funkcje bezpieczeństwa i prywatności środowiska Webex. Nowe rozwiązanie spełnia bardzo szczegółowe wymagania światowych ustawodawców, zapewniając legislatorom pracującym zdalnie takie same doświadczenia jak wówczas, gdy byliby obecni na sali posiedzeń.

Cisco Webex Legislate zapewnia wsparcie:

 • legislatorom, którzy mogą skorzystać ze zintegrowanego i znanego im już produktu do wideokonferencji, wyposażonego w nowy pulpit nawigacyjny do wszystkich spraw związanych z administracją, takich jak przesłuchania, debaty i głosowania. Na przykład:
  • umożliwia debatowanie i głosowanie nad aktami prawnymi zgodnie z obowiązującymi zasadami, procedurami i normami przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanych funkcji głosowania,
  • umożliwia bezpieczne rozmowy w dodatkowych pokojach, odpowiadające rozmowom prowadzonych w ramach ugrupowań politycznych lub na sali obrad. Pokoje mogą być tworzone tymczasowo lub na stałe,
  • obsługuje tłumaczenia symultaniczne i wyświetlanie napisów, co ułatwia prowadzenie obrad w wielu językach.
 • moderatorom, którzy dzięki możliwości pełnej personalizacji Webex Legislate mogą ustalać zasady i procedury oraz przydzielać role poszczególnym organom. Oznacza to nadanie odpowiednich uprawnień przewodniczącym komisji, mówcom, legislatorom, pracownikom, obywatelom czy przedstawicielom prasy. Rozwiązanie zapewnia również dostęp do liczników czasu, szczegółową kontrolę wyciszenia uczestników rozmów i łatwiejsze zarządzanie porządkiem obrad.

Rozwiązanie Cisco Webex Legislate, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie procesu legislacji, umożliwia:

 • pojedyncze logowanie z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym,
 • weryfikację wizualną i werbalną z bezpiecznym przejściem do poczekalni w celu weryfikacji tożsamości głosujących,
 • nadzór na wszystkimi procedurami, w tym nad głosowaniem,
 • głosowanie anonimowe lub spersonalizowane, ze szczegółowymi statystykami w podziale na ugrupowania i osoby głosujące.

Rozwiązanie Webex Legislate zostało sfinansowane i opracowane w ramach programu Country Digital Acceleration (CDA) firmy Cisco we współpracy z irlandzkim integratorem i partnerem Cisco, firmą Davra. Program Cisco CDA, którym objęto 37 państwa na całym świecie, we współpracy z liderami rządów krajowych i samorządów zapewnia zrównoważone rozwiązania cyfrowe, które pomagają rozwiązywać problemy społeczne. Program CDA to wyjątkowa okazja dla partnerów Cisco do wspólnego opracowywania i wdrażania innowacji w rozwiązaniach technologicznych, zgodnych z krajowymi programami cyfryzacji. W ramach Webex Legislate partnerzy mogą wykorzystać środowisko programistyczne Webex do tworzenia na jego bazie niestandardowych aplikacji, które pomogą przyspieszyć wdrażanie technologii chmury przez ich klientów.