Cisco: globalne badanie bezpieczeństwa pracy zdalnej

Cisco opublikowało nowe, globalne badanie, w którym wskazano na rosnącą liczbę wyzwań związanych z bezpieczeństwem, z którymi muszą się mierzyć firmy wspierające pracowników i klientów w warunkach pracy zdalnej. W raporcie przedstawiono również, w jaki sposób organizacja może zwiększyć swoją elastyczność poprzez wdrożenie zabezpieczeń pozwalających uzyskać dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu. Inwestycje w bezpieczeństwo pomogą przygotować organizację na „nową normalność”, która zostanie z nami na dobre.

Na początku tego roku firmy na całym świecie przestawiły się na model pracy zdalnej niemal z dnia na dzień, w niespotykanej dotąd skali i tempie. Zespoły ds. cyberbezpieczeństwa nie ustawały w staraniach, aby umożliwić wykonywanie obowiązków rozproszonym pracownikom, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo.

  • Nowe, globalne badanie Cisco zwraca uwagę na wyzwania i korzyści wynikające z przyspieszonego przejścia na opartą na chmurze pracę zdalną. Ten model wymaga od nas zachowania bezpieczeństwa, zapewnienia łączności i produktywności niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków.
  • Zespoły IT nie były w pełni przygotowane na nagłe przejście na model pracy zdalnej. Bezpieczeństwo sieci i urządzeń końcowych stanowią i będą stanowić główne wyzwania przy wdrożeniach hybrydowych środowisk pracy.

Według raportu Cisco  Future of Secure Remote Work Report, większość organizacji na całym świecie była w najlepszym razie tylko częściowo przygotowana do przejścia na pracę zdalną. Pandemia spowodowała przyspieszenie wdrożeń technologii umożliwiających pracownikom bezpieczną pracę z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu, przygotowując tym samym firmy na wszystko, co mogło nadejść.

Cisco: 5 kroków bezpiecznej i efektywnej edukacji zdalnej

Główne wnioski z badania:

  • 85% organizacji stwierdziło, że cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne lub ważniejsze obecnie, niż przed wybuchem pandemii COVID-19.
  • Zabezpieczenie dostępu do sieci i zasobów firmowych to największe wyzwanie w zakresie cyberbezpieczeństwa, z którym mierzy się najwięcej organizacji (62%) obsługujących pracowników zdalnych.
  • Co drugi respondent deklaruje, że ochrona urządzeń końcowych, między innymi firmowych laptopów (56%) i urządzeń osobistych (54%), stanowi wyzwanie w warunkach pracy zdalnej.
  • 66% ankietowanych wskazało, że kryzys COVID-19 spowoduje wzrost inwestycji w cyberbezpieczeństwo.