Jak przygotować się do RODO

Przyjęte przez organy Unii Europejskiej ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018, radykalnie zwiększa sankcje za niewłaściwą ochronę danych osobowych użytkowników.

Maksymalne kary pieniężne z tego tytułu będą znacznie wyższe od dotychczasowych i sięgną 4 proc. globalnych przychodów przedsiębiorstwa naruszającego przepisy RODO albo 20 mln EUR, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.

General Data Protection Regulation (GDPR) to bazujące na dyrektywie 95/46/WE rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE.

http://branden.biz/index.php/2017/05/14/eu-firmy-nie-spelniaja-warunkow-regulacji-gdpr/

Wdrożenie proaktywnych i dobrze przemyślanych zasad i procedur w zakresie ochrony danych może zabezpieczyć fimy nie tylko przed sankcjami przewidzianymi w przepisach RODO, ale również przed prawnymi i wizerunkowymi skutkami naruszenia ochrony danych.
Wzmacnianie procesów związanych z zapobieganiem utracie danych i wykrywaniem zagrożeń jest zatem ważniejsze niż kiedykolwiek.

Fortinet formułuje kilka wskazówek czym sie kierować aby wdrożyć dobre zasady i praktyki postępowania RODO czyli „Jak przygotować się na nieuniknione”:

  1. Włamania sa nieuniknione
  2. Architektura zabezpieczeń może wymagać pseudonimizacji i segmentacji
  3. Podstawowe znaczenie mają nowoczesbne zabezpieczenia