Ile cyfryzacji za nami? Badanie IDC/Dassault Systèmes

Badanie, przeprowadzone przez IDC na zlecenie Dassault Systèmes, zatytułowane „Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych” , analizuje postęp w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Niemczech i Szwajcarii. Ogółem zostało przebadanych ponad 200 firm pod kątem stanu ich wysiłków na rzecz cyfryzacji oraz konkretnych potrzeb biznesowych.

Industry 4.0 monitoring app on a smartphone and smart automated production line with workers and robots on the background

Z badania „Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych” wynika, że większość firm zdaje sobie sprawę ze znaczenia oceny biznesowej (ang. Business Assessments), czyli kompleksowej analizy istniejących struktur, jako pierwszego kroku w cyfrowej transformacji. 36 procent badanych podmiotów stwierdziło, że przeprowadziło już ocenę biznesową w ramach procesu cyfryzacji. 32 procent respondentów przeprowadza taką analizę obecnie, a kolejne 17 procent planuje jej przeprowadzenie. Ponad dwie trzecie firm oczekuje, że ocena biznesowa będzie źródłem informacji o mocnych i słabych stronach ich procesów i działań IT. Prawie 60 procent ma również nadzieję, że będzie w stanie sformułować konkretne zalecenia dotyczące dalszych działań.

Dassault Systèmes i FDA ułatwiają dostęp do nowych medtechnologii

Za pomocą metodologii Value Engagement można przeprowadzić transformację cyfrową krok po kroku – od zdefiniowania celów biznesowych i KPI, poprzez wyznaczenie pól działania i niezbędnego wsparcia informatycznego, aż do wdrożenia. Pierwszym krokiem w tym procesie jest w ramach oceny biznesowej kompleksowa analiza sytuacji wyjściowej. Daje ona firmom decydującą przewagę nad konkurencją, tworząc możliwość opracowania własnej, indywidualnej strategii transformacji. Centralnym elementem wdrożenia jest platforma cyfrowa.

Z badania wynika, że 85 proc. ankietowanych firm jest już zaangażowanych w tworzenie takiej platformy informatycznej. Prawie połowa przedsiębiorstw przemysłowych platformę już wprowadziła, a 35 procent planuje to zrobić w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Platforma cyfrowa stanowi również pomost pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym łańcuchem wartości rozwoju produktów i umożliwia firmom ciągłe dostosowywanie produktów do potrzeb klienta, nawet po zrealizowaniu sprzedaży.

Dla wykorzystania potencjału cyfrowego rozwoju produktów kluczową rolę odgrywa współpraca poszczególnych pionów firmy w oparciu o spójny model danych. Tutaj autorzy badania widzą potrzebę nadrobienia zaległości. O ile 59 procent badanych uznało znaczenie jednolitej bazy danych, o tyle mniej niż jedna czwarta ocenianych przedsiębiorstw przemysłowych wdrożyła współpracę cyfrową w kilku działach.

„Przedsiębiorstwa przemysłowe na drodze do biznesu opartego na danych”

White Paper IDC „PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWE NA DRODZE DO BIZNESU OPARTEGO NA DANYCH.  JAK SZYBCIEJ WPROWADZAĆ INNOWACJE NA RYNEK”, listopad 2019 r. Celem badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu 2019 r. wśród ponad 200 menedżerów w Niemczech i Szwajcarii było opracowanie opartej na faktach analizy najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących wpływu cyfryzacji na rozwój produktów i zwiększenie innowacyjności.