Dassault Systèmes i FDA ułatwiają dostęp do nowych medtechnologii

Dassault Systèmes ogłosiła przedłużenie o 5 lat współpracy z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA).

W ramach partnerstwa, platforma 3DEXPERIENCE zostanie wykorzystana do opracowania nowego narzędzia cyfrowego, które umożliwi bardziej skuteczny przegląd regulacyjny urządzeń sercowo-naczyniowych i medycznych. Naukowcy mają nadzieję, że pierwszy w swoim rodzaju proces wzmocni innowacyjność branży i utoruje pacjentom ścieżkę dostępu do nowych, bezpiecznych i skutecznych metod leczenia najczęstszej na świecie przyczyny śmierci – chorób serca.

AI wspiera diagnozy medyczne

Druga faza trwającej współpracy to wspieranie amerykańskiej ustawy 21st Century Cures Act. Wykorzystanie wirtualnych modeli pacjentów, opartych na modelowaniu obliczeniowym i symulacji, ma poprawić wydajność badań klinicznych dla nowych projektów urządzeń. Przełomowy projekt 3D „Living Heart”, badający wykorzystanie symulacji serca, ma być  cyfrowym dowodem na zasadność dopuszczenia nowych urządzeń sercowo-naczyniowych. Projekt obejmuje badanie kliniczne in silico, mające na celu ograniczenie badań na zwierzętach lub wymaganej liczby pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności. Cyfrowy proces ma być bardziej wydajny i tańszy niż obecne – których opóźnienia i koszty mogą utrudniać pacjentowi dostęp do nowatorskich metod leczenia – bez utraty dokładności oraz pewności co do bezpieczeństwa i skuteczności urządzenia.

FDA publicznie uznała korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z modelowania i symulacji 3D. Uznano, że potencjał badań klinicznych in silico w celu bezpieczniejszego wprowadzania produktów medycznych jest wyższy od procesu badań przedklinicznych, przez badania kliniczne, aż do wprowadzenia na rynek.